11/12/2022 06:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Đỗ lục sự đề hồng diệp
和杜錄事題紅葉

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 04:50

 

Nguyên tác

寒山十月旦
霜葉一時新
似燒非因火
如花不待春
連行排降葉
亂落剪紅巾
解駐籃轝看
風前唯兩人

Phiên âm

Hàn sơn thập nguyệt đán,
Sương diệp nhất thời tân.
Tự thiêu phi nhân hoả,
Như hoa bất đãi xuân.
Liên hàng bài giáng diệp,
Loạn lạc tiễn hồng cân.
Giải trụ lam dư khán,
Phong tiền duy lưỡng nhân.

Bản dịch của Tản Đà

Lạnh lùng buổi sáng tháng mười,
Lá sương phơi núi cùng thời mới sao!
Như thiêu chẳng lửa mà thiêu,
Như hoa chẳng đợi xuân nào mới hoa.
Liền hàng, màn tía bày ra,
Rơi tung, xếp nếp khăn là đỏ ghê!
Muốn xem, dừng xuống kiệu tre,
Đứng chơi ngọn gió chỉ ta hai người.
Nguồn: Báo Ngày nay, số 139, 12–1938

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Hoạ Đỗ lục sự đề hồng diệp