15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 20/09/2016 00:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/09/2016 06:14

奉和魯望閑居雜題—曉秋吟

東泉煙雨歸耕日,
免去玄冠手刈禾。
火滿酒爐詩在口,
今人無計奈儂何﹗

 

Phụng hoạ Lỗ Vọng nhàn cư tạp đề - Hiểu thu ngâm

Đông tuyền yên vũ quy canh nhật,
Miễn khứ huyền quan, thủ ngải hoà.
Hoả mãn tửu lô thi tại khẩu,
Kim nhân vô kế nại nông hà!

 

Dịch nghĩa

Bên bờ suối phía đông, mưa và sương khói đã lui cho một ngày làm lụng,
Đầu không dời nón đen, tay gặt lúa.
Lửa cháy hồng trong lò hâm rượu, thơ nơi cửa miệng,
Người đời nay không kể ta là làm sao!


Lỗ Vọng là tên tự của Lục Quy Mông, thi nhân nổi tiếng để lại 4 quyển gồm 527 bài thơ.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên suối đông một ngày làm mệt
Đội nón đen tay gặt lúa nhà
Rượu hâm lửa đỏ, miệng thơ
Người nay không kể ta là làm sao!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bờ suối đông mưa khói cuối ngày,
Đầu không dời nón, lúa cầm tay.
Lửa hồng hâm rượu, thơ nơi miệng,
Không kể đến ta cuộc thế này!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời