07/10/2022 01:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ Lỗ Vọng nhàn cư tạp đề - Hiểu thu ngâm
奉和魯望閑居雜題—曉秋吟

Tác giả: Bì Nhật Hưu - 皮日休

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 21/09/2016 00:31

 

Nguyên tác

東泉煙雨歸耕日,
免去玄冠手刈禾。
火滿酒爐詩在口,
今人無計奈儂何﹗

Phiên âm

Đông tuyền yên vũ quy canh nhật,
Miễn khứ huyền quan, thủ ngải hoà.
Hoả mãn tửu lô thi tại khẩu,
Kim nhân vô kế nại nông[1] hà!

Dịch nghĩa

Bên bờ suối phía đông, mưa và sương khói đã lui cho một ngày làm lụng,
Đầu không dời nón đen, tay gặt lúa.
Lửa cháy hồng trong lò hâm rượu, thơ nơi cửa miệng,
Người đời nay không kể ta là làm sao!

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên suối đông một ngày làm mệt
Đội nón đen tay gặt lúa nhà
Rượu hâm lửa đỏ, miệng thơ
Người nay không kể ta là làm sao!
Lỗ Vọng là tên tự của Lục Quy Mông, thi nhân nổi tiếng để lại 4 quyển gồm 527 bài thơ.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995
[1] Đại danh tự ngôi thứ nhất, người đời Đường dùng để tự xưng mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bì Nhật Hưu » Phụng hoạ Lỗ Vọng nhàn cư tạp đề - Hiểu thu ngâm