Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Tây Sơn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 03/05/2016 17:50

久旱逢雨喜作

霏霏細雨及崇朝,
勺水何能處沃焦。
但喜陰陽機漸轉,
不然萬宇望嗷嗷。

 

Cửu hạn phùng vũ hỉ tác

Phi phi tế vũ cập sùng triêu,
Thược thuỷ hà năng xử ốc tiêu.
Đãn hỉ âm dương cơ tiệm chuyển,
Bất nhiên vạn vũ vọng ngao ngao.

 

Dịch nghĩa

Lất phất mưa rây suốt cả buổi sáng
Gáo nước sao đủ tưới đất khô cằn
Chỉ mừng vì bộ máy âm dương đã chuyển dần
Nếu không thì muôn nơi sẽ trông nhau nháo nhác


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Lương

Lất phất mưa bay vừa buổi sáng,
Khô cằn, gáo nước thấm vào đâu!
Âm dương dần chuyển cơ trời đấy,
Kẻo nữa trần gian nháo nhác cầu!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lấy phất mưa phùn cả sáng nay
Hạn lâu, nước gáo chửa ra gì
Mừng thay bộ máy âm dương chuyển
Kẻo nữa muôn loài nháo nhác ngay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa rây lất phất suốt sáng nay,
Gáo nước giải khô sao đất này.
Bộ máy âm dương mừng đã chuyển,
Không thì nháo nhác muôn nơi ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nửa ngày lất phất mưa bay
Đất khô chỉ gáo nước này đủ sao
Âm dương mừng đã đổi trao
Nếu không khắp xứ nháo nhào nhìn nhau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời