29/11/2020 00:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu hạn phùng vũ hỉ tác
久旱逢雨喜作

Tác giả: Đoàn Nguyễn Tuấn - 段阮俊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 03/05/2016 17:50

 

Nguyên tác

霏霏細雨及崇朝,
勺水何能處沃焦。
但喜陰陽機漸轉,
不然萬宇望嗷嗷。

Phiên âm

Phi phi tế vũ cập sùng triêu,
Thược thuỷ hà năng xử ốc tiêu.
Đãn hỉ âm dương cơ tiệm chuyển,
Bất nhiên vạn vũ vọng ngao ngao.

Dịch nghĩa

Lất phất mưa rây suốt cả buổi sáng
Gáo nước sao đủ tưới đất khô cằn
Chỉ mừng vì bộ máy âm dương đã chuyển dần
Nếu không thì muôn nơi sẽ trông nhau nháo nhác

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Lương

Lất phất mưa bay vừa buổi sáng,
Khô cằn, gáo nước thấm vào đâu!
Âm dương dần chuyển cơ trời đấy,
Kẻo nữa trần gian nháo nhác cầu!
Nguồn: Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Nguyễn Tuấn » Cửu hạn phùng vũ hỉ tác