Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Tuấn Lương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cụ phong hậu cảnh sắc (Đoàn Nguyễn Tuấn): Bản dịch của Nguyễn Tuấn Lương

Mây ráng đêm qua chuyển sắc vàng,
Thốt nhiên gió táp dặm xa vang.
Cửa trời cơn giận đà nguôi dịu,
Mặt đất thiên uy vẫn rõ ràng.
Cỏ úa, cành khô, thường giập gãy,
Chồi cao, cây lớn vẫn hiên ngang.
Trồng vun, nghiêng: bỏ, xui nhường ấy,
Đâu tại trời xanh muốn phũ phãng?

Ảnh đại diện

Cửu hạn phùng vũ hỉ tác (Đoàn Nguyễn Tuấn): Bản dịch của Nguyễn Tuấn Lương

Lất phất mưa bay vừa buổi sáng,
Khô cằn, gáo nước thấm vào đâu!
Âm dương dần chuyển cơ trời đấy,
Kẻo nữa trần gian nháo nhác cầu!

Ảnh đại diện

Phụng hoạ ngự chế “Lục Vân động” (Nguyễn Nhân Bị): Bản dịch của Nguyễn Tuấn Lương

Vách cao lởm chởm dựa tầng không
Rộng sáng bầu trời bát ngát trong
Mây có nửa gian che cửa Phật
Bụi không một hạt phủ toà hồng
Xanh xanh sắc núi mờ hoa khói
Cuộn cuộn sóng xô, khí lạnh lùng
Xuân tĩnh sư ông về viện trúc
Hoa rơi chim hót nắng chiều rong

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]