Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 06:22

宴忠州使君侄宅

出守吾家侄,
殊方此日歡。
自須游阮巷,
不是怕湖灘。
樂助長歌逸,
杯饒旅思寬。
昔曾如意舞,
牽率強為看。

 

Yến Trung Châu sứ quân điệt trạch

Xuất thú ngô gia điệt,
Thù phương thử nhật hoan.
Tự tu du Nguyễn hạng,
Bất thị phạ hồ than.
Lạc trợ trường ca dật,
Bôi nhiêu lữ tứ khoan.
Tích tằng như ý vũ,
Khiên suất cưỡng vi khan.

 

Dịch nghĩa

Đứa cháu ta ra nơi này trấn giữ,
Nơi xa lạ hôm nay vui chơi.
Tự thấy cần phải tới chơi nhà Nguyễn,
Chẳng phải là sợ thác hồ đâu.
Nhạc giúp cho tiếng ca thêm dìu dặt,
Chén rượu khiến lòng ở nơi xa xôi được cởi mở.
Trước kia từng múa theo ý,
Nay miễn cường buộc phải ngồi nhìn thôi.


(Năm 765)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Quan nơi xa, cháu ta,
Nay vui chỗ xa nhà.
Quyết tâm tới nhà cháu,
Chẳng phải sợ thác hồ.
Rượu khiến bớt lòng nhớ,
Nhạc tăng lời ý xa.
Xưa từng múa tuỳ ý,
Nay gượng coi vui mà.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cháu ta ra trấn giữ nơi này,
Nơi lạ hôm nay vui đến đây.
Tự thấy cần thăm chơi cháu Nguyễn,
Phải đâu là sợ thác hồ xây.
Tiếng ca nhạc giúp thêm dìu dặt,
Chén rượu khiến lòng cởi mở ngay.
Từng múa trước kia theo ý muốn,
Ngồi nhìn miễn cường phải thôi nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Trên đường đi, ghé nhà cháu họ,
Tuy tha phương vẫn có ngày vui.
Sang nhà của Nguyễn Hàm chơi,
Kể gì nguy hiểm những nơi ghềnh hồ.
Để góp vui, bài ca tiễn biệt,
Khuây nỗi lòng khách biết rượu ngon.
Người xưa như ý múa lên,
Hôm nay bịn rịn đành nhìn cho qua.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cháu ta ra nơi này trấn giữ
Nơi xa xôi hãy cứ vui chơi
Tự cần phải tới Nguyễn rồi
Phải đâu là sợ nguy nơi thác hồ
Nhạc giúp cho tiếng ca dìu dặt
Rượu chuốc nhiều lữ khách rộng lòng
Múa theo ý, xưa đã từng
Nay thì miễn cưỡng ngồi trông cho rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời