05/12/2022 03:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yến Trung Châu sứ quân điệt trạch
宴忠州使君侄宅

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 06:22

 

Nguyên tác

出守吾家侄,
殊方此日歡。
自須游阮巷,
不是怕湖灘。
樂助長歌逸,
杯饒旅思寬。
昔曾如意舞,
牽率強為看。

Phiên âm

Xuất thú ngô gia điệt,
Thù phương thử nhật hoan.
Tự tu du Nguyễn[1] hạng,
Bất thị phạ hồ than.
Lạc trợ trường ca dật,
Bôi nhiêu lữ tứ khoan.
Tích tằng như ý vũ,
Khiên suất cưỡng vi khan.

Dịch nghĩa

Đứa cháu ta ra nơi này trấn giữ,
Nơi xa lạ hôm nay vui chơi.
Tự thấy cần phải tới chơi nhà Nguyễn,
Chẳng phải là sợ thác hồ đâu.
Nhạc giúp cho tiếng ca thêm dìu dặt,
Chén rượu khiến lòng ở nơi xa xôi được cởi mở.
Trước kia từng múa theo ý,
Nay miễn cường buộc phải ngồi nhìn thôi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Quan nơi xa, cháu ta,
Nay vui chỗ xa nhà.
Quyết tâm tới nhà cháu,
Chẳng phải sợ thác hồ.
Rượu khiến bớt lòng nhớ,
Nhạc tăng lời ý xa.
Xưa từng múa tuỳ ý,
Nay gượng coi vui mà.
(Năm 765)

[1] Nguyễn Tịch và Nguyễn Hàm hai chú cháu đời Tấn, rất thân thiết và nổi danh. Đây dùng từ Nguyễn thay cho cháu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Yến Trung Châu sứ quân điệt trạch