Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2014 10:28

春日梓州登樓其一

行路難如此,
登樓望欲迷。
身無卻少壯,
跡有但羈棲。
江水流城郭,
春風入鼓鼙。
雙雙新燕子,
依舊已銜泥。

 

Xuân nhật Tử Châu đăng lâu kỳ 1

Hành lộ nan như thử,
Đăng lâu vọng dục mê.
Thân vô khước thiếu tráng,
Tích hữu đãn ky thê.
Giang thuỷ lưu thành quách,
Xuân phong nhập cổ bề.
Song song tân yến tử,
Y cựu dĩ hàm nê.

 

Dịch nghĩa

Đường đi khó đến thế,
Lên lầu trông tít đằng xa.
Thời trẻ đã chẳng có gì,
Vết tích chỉ thấy ở gửi.
Nước sông chảy quanh thành,
Gió xuân hoà tiếng trống loạn.
Cặp chim yến bay đôi,
Mỏ có ngậm bùn như thời xưa.


(Năm 763)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Đoạn đường khó đi thế
Từng gác đứng xa trông
Mòn gót, chân lưu lạc
Đi đời, tuổi trẻ trung
Trống kèn vang vẳng gió
Thành quách bóng trôi sông
Én mới từng đôi một
Như xưa tổ lại công


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đường đi sao khó thế,
Lên lầu nhìn cảnh mờ.
Tuổi trẻ thân chẳng có,
Danh toàn cảnh ở nhờ.
Chân thành nước sông vỗ,
Tiếng trống gió mát đưa.
Song song cặp chim yến,
Mỏ ngậm bùn giống xưa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường đi khó đến thế hay sao,
Trông ngóng đằng xa lên gác cao.
Đã chẳng có gì thời tuổi trẻ,
Dấu còn chỉ thấy ở nơi xưa.
Nước sông chảy mạnh quanh thành cổ,
Trống loạn tiếng hoà xuân gió vừa.
Chim yến bay từng đôi với cặp,
Ngậm bùn nơi mỏ thưở xa xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Đường đi khó như vậy,
Lên lầu nhìn tưởng mê.
Thân này không trẻ lại,
Trọn kiếp độc sống nhờ.
Nước lượn quanh thành cổ,
Tiếng trống theo gió đưa.
Kìa hai con én mới,
Quen thói ngậm bùn về.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường đi lên khó khăn đến thế
Tới lầu rồi trông kể như mê
Thân này trẻ lại không hề
Vết tích còn lại sống nhờ mà thôi
Quanh thành nước sông trôi và lượn
Gió xuân hoà trống trận sa trường
Kìa đôi én mới song song
Bùn mang trong mỏ thông thường xưa nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời