28/11/2023 17:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật Tử Châu đăng lâu kỳ 1
春日梓州登樓其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2014 10:28

 

Nguyên tác

行路難如此,
登樓望欲迷。
身無卻少壯,
跡有但羈棲。
江水流城郭,
春風入鼓鼙。
雙雙新燕子,
依舊已銜泥。

Phiên âm

Hành lộ nan như thử,
Đăng lâu vọng dục mê.
Thân vô khước thiếu tráng,
Tích hữu đãn ky thê.
Giang thuỷ lưu thành quách,
Xuân phong nhập cổ bề.
Song song tân yến tử,
Y cựu dĩ hàm nê.

Dịch nghĩa

Đường đi khó đến thế,
Lên lầu trông tít đằng xa.
Thời trẻ đã chẳng có gì,
Vết tích chỉ thấy ở gửi.
Nước sông chảy quanh thành,
Gió xuân hoà tiếng trống loạn.
Cặp chim yến bay đôi,
Mỏ có ngậm bùn như thời xưa.

Bản dịch của Nhượng Tống

Đoạn đường khó đi thế
Từng gác đứng xa trông
Mòn gót, chân lưu lạc
Đi đời, tuổi trẻ trung
Trống kèn vang vẳng gió
Thành quách bóng trôi sông
Én mới từng đôi một
Như xưa tổ lại công
(Năm 763)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xuân nhật Tử Châu đăng lâu kỳ 1