Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2015 22:42

雨晴(雨時山不改)

雨時山不改,
晴罷峽如新。
天路看殊俗,
秋江思殺人。
有猿揮淚盡,
無犬附書頻。
故國愁眉外,
長歌欲損神。

 

Vũ tình (Vũ thì sơn bất cải)

Vũ thì sơn bất cải,
Tình bãi giáp như tân.
Thiên lộ khan thù tục,
Thu giang tứ sát nhân.
Hữu viên huy lệ tận,
khuyển phụ thư tần.
Cố quốc sầu mi ngoại,
Trường ca dục tổn thần.

 

Dịch nghĩa

Vào lúc mưa thì núi không có gì thay đổi,
Nhưng khi tạnh thì vùng kẽm lại mang một bộ mặt mới.
Con đường qua nhiều nơi thấy những phong tục lạ,
Con sông vào thu ý buồn muốn chết người.
Có vượn kêu để làm cho nước mắt cạn hết,
Muốn gửi thư đi mà không có chó,
Làng xưa ở nơi xa đưa mắt buồn ngóng,
Hát dài khiến tinh thần bải hoải.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Núi không đổi, khi mưa,
Tạnh rồi, kẽm như mới.
Đường trời tục lạ coi,
Sông thu ý buồn rượi.
Có vượn làm lệ khô,
Không chó để thư gửi.
Làng cũ mắt buồn trông,
Hát vang muốn rát phổi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi không thay đổi lúc mưa rừng,
Đường đến nhiều phong tục lạ lùng
Vùng kẽm tạnh mưa mang mặt mới.
Sông buồn thu ý người sầu chung,
Thư đi muốn gửi không còn chó,
Nước mắt vượn kêu làm cạn dòng,
Bải hoải tinh thần ca hát mãi,
Làng xưa đưa mắt ngóng buồn trông,

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Mưa xuống, núi không đổi,
Tạnh rồi, cảnh mới tươi.
Chân trời tục khác hẳn,
Tứ sông thu não người!
Vượn khóc lệ hết nhẵn,
Hết chó mang thư rồi.
Nước cũ buồn xa thẳm,
Ca vang khổ lòng thôi.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc vào mưa núi không thay đổi
Mưa tạnh rồi kẽm mới hẳn lên
Đường qua phong tục khác miền
Sông thu mang ý buồn riêng chết người
Vượn kêu tới hết rơi nước mắt
Muốn gửi thư chó biết tìm đâu
Làng xưa đưa mắt ngóng sầu
Tinh thần mệt mỏi ca lâu nên ngừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời