15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2015 22:43

晚晴吳郎見過北舍

圃畦新雨潤,
愧子廢鋤來。
竹杖交頭拄,
柴扉隔徑開。
欲棲群鳥亂,
未去小童催。
明日重陽酒,
相迎自醱醅。

 

Vãn tình Ngô lang kiến quá bắc xá

Phố huề tân vũ nhuận,
Quỹ tử phế xừ lai.
Trúc trượng giao đầu trụ,
Sài phi cách kính khai.
Dục thê, quần điểu loạn,
Vị khứ tiểu đồng thôi.
Minh nhật trùng dương tửu,
Tương nghinh tự bát phôi.

 

Dịch nghĩa

Luống ruộng mưa mới thấm,
Tôi thấy phiền vì anh bỏ buổi cày để mà tới.
Gậy trúc chung đầu với nhau,
Cửa tre mở ra chỉ cách con đường.
Muốn đậu, đàn chim tranh nhau,
Chưa đi bọn trẻ cứ thúc.
Ngày mai có rượu nhân dịp trùng dương,
Cùng với nhau đi ủ rượu.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Luống ruộng mới thấm mưa,
Phiền anh tới, cày bỏ.
Gậy trúc, chụm đầu chung,
Cửa tre, cách đường mở.
Tranh đậu, đàn chim dành,
Thúc đi, bọn trẻ cứ.
Ngày mai tiết trùng dương,
Đón nhau, rượu cùng ủ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Luống ruộng mới vừa được thấm mưa,
Thấy phiền anh bỏ buổi cày trưa.
Chung đầu gậy trúc cùng nhau đến,
Cửa trúc mở ra đường cách vừa.
Muốn đậu, đàn chim tranh lấy chỗ,
Chưa đi bọn trẻ thúc hoài thừa.
Ngày mai có rượu trùng dương dịp,
Cùng với nhau đi ủ rượu chưa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vườn và ruộng mưa vừa mới thấm
Anh bỏ bừa mà đến thẹn thay
Đôi đầu gậy trúc cụng ngay
Cửa tre mở rộng kề ngay con đường
Trong lùm cây chim tranh nhau ngủ
Chưa chịu đi trẻ cứ thúc hoài
Trùng dương lễ hội ngày mai
Ta mau ủ rượu cùng mời nhau đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời