04/10/2022 03:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn tình Ngô lang kiến quá bắc xá
晚晴吳郎見過北舍

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2015 22:43

 

Nguyên tác

圃畦新雨潤,
愧子廢鋤來。
竹杖交頭拄,
柴扉隔徑開。
欲棲群鳥亂,
未去小童催。
明日重陽酒,
相迎自醱醅。

Phiên âm

Phố huề tân vũ nhuận,
Quỹ tử phế xừ lai.
Trúc trượng giao đầu trụ,
Sài phi cách kính khai.
Dục thê, quần điểu loạn,
Vị khứ tiểu đồng thôi.
Minh nhật trùng dương tửu,
Tương nghinh tự bát phôi.

Dịch nghĩa

Luống ruộng mưa mới thấm,
Tôi thấy phiền vì anh bỏ buổi cày để mà tới.
Gậy trúc chung đầu với nhau,
Cửa tre mở ra chỉ cách con đường.
Muốn đậu, đàn chim tranh nhau,
Chưa đi bọn trẻ cứ thúc.
Ngày mai có rượu nhân dịp trùng dương,
Cùng với nhau đi ủ rượu.

Bản dịch của Phạm Doanh

Luống ruộng mới thấm mưa,
Phiền anh tới, cày bỏ.
Gậy trúc, chụm đầu chung,
Cửa tre, cách đường mở.
Tranh đậu, đàn chim dành,
Thúc đi, bọn trẻ cứ.
Ngày mai tiết trùng dương,
Đón nhau, rượu cùng ủ.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vãn tình Ngô lang kiến quá bắc xá