Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 11:38

長江其二

浩浩終不息,
乃知東極臨。
眾流歸海意,
萬國奉君心。
色借瀟湘闊,
聲驅灩澦深。
未辭添霧雨,
接上遇衣襟。

 

Trường Giang kỳ 2

Hạo hạo chung bất tức,
Nãi tri đông cực lâm.
Chúng lưu qui hải ý,
Vạn quốc phụng quân tâm.
Sắc tá Tiêu Tương khoát,
Thanh khu Diễm Dự trầm.
Vị từ thiêm vụ vũ,
Tiếp thượng ngộ y khâm.

 

Dịch nghĩa

Cuồn cuộn chẳng hề ngừng,
Mới hay chảy đổ về cực đông.
Các sông cùng có ý đi về biển,
Cũng như các nơi đều có lòng thờ vua.
Nhờ cái vẻ của sông khiến cho Tiêu Tương rộng,
Và âm thanh của sông khiến Diễm Dự thêm sâu.
Chưa ngại thêm mưa gió,
Bắn lên ướt áo quần.


(Năm 765)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cuồn cuộn chẳng hề nghỉ,
Mới hay chảy tận đông.
Nhiều dòng theo ý biển,
Các xứ thờ quân vương.
Tiếng thêm sâu Diễm Dự,
Sắc nới rộng Tiêu Tương.
Chưa kể áo quần ướt,
Mưa gió tạt tứ tung.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chẳng ngừng cuồn cuộn chảy thành dòng,
Chảy đổ mới hay về cực đông.
Có ý các sông cùng tụ biển,
Thờ vua muôn xứ đều cùng lòng
Tiêu Tương nhờ vẻ sông dòng rộng,
Diễm Dự thêm sâu thanh của sông.
Chưa ngại thêm nhiều mưa gió chướng,
Bắn lên ướt cả áo quần hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Nước trắng xoá chảy không hề nghỉ,
Mới hay rằng sóng chỉ về Đông.
Muôn dòng về biển một lòng,
Một vua vạn nước cùng chung tôn thờ.
Như Tiêu Tương mịt mờ một sắc,
Diễm Dự sâu sấm nước réo tung.
Xông pha mưa gió như không,
Áo mang ngồi đón gió sông những sầu.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chẳng hề ngưng dòng cuồn cuộn chảy
Mới hay rằng sông thảy xuôi đông
Đi về biển là ý sông
Trăm nơi đều có một lòng thờ vua
Tiêu Tương rộng là do dáng vẻ
Diễm Dự sâu nhờ có âm thanh
Mây mưa nào ngại có thêm
Bắn lên làm ướt áo quần có chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời