07/12/2022 23:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường Giang kỳ 2
長江其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 11:38

 

Nguyên tác

浩浩終不息,
乃知東極臨。
眾流歸海意,
萬國奉君心。
色借瀟湘闊,
聲驅灩澦深。
未辭添霧雨,
接上遇衣襟。

Phiên âm

Hạo hạo chung bất tức,
Nãi tri đông cực lâm.
Chúng lưu qui hải ý,
Vạn quốc phụng quân tâm.
Sắc tá Tiêu Tương khoát,
Thanh khu Diễm Dự trầm.
Vị từ thiêm vụ vũ,
Tiếp thượng ngộ y khâm.

Dịch nghĩa

Cuồn cuộn chẳng hề ngừng,
Mới hay chảy đổ về cực đông.
Các sông cùng có ý đi về biển,
Cũng như các nơi đều có lòng thờ vua.
Nhờ cái vẻ của sông khiến cho Tiêu Tương rộng,
Và âm thanh của sông khiến Diễm Dự thêm sâu.
Chưa ngại thêm mưa gió,
Bắn lên ướt áo quần.

Bản dịch của Phạm Doanh

Cuồn cuộn chẳng hề nghỉ,
Mới hay chảy tận đông.
Nhiều dòng theo ý biển,
Các xứ thờ quân vương.
Tiếng thêm sâu Diễm Dự,
Sắc nới rộng Tiêu Tương.
Chưa kể áo quần ướt,
Mưa gió tạt tứ tung.
(Năm 765)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Trường Giang kỳ 2