Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 18:29

重遊何氏其二

山雨尊仍在,
沙沈榻未移。
犬迎曾宿客,
鴉護落巢兒。
雲薄翠微寺,
天清黃子陂。
向來幽興極,
步屣過東籬。

 

Trùng du Hà thị kỳ 2

Sơn vũ tôn nhưng tại,
Sa trầm tháp vị di.
Khuyển nghênh tằng túc khách,
Nha hộ lạc sào nhi.
Vân bạc Thuý Vi tự,
Thiên thanh Hoàng Tử bi.
Hướng lai u hứng cực,
Bộ điệp quá đông ly.

 

Dịch nghĩa

Dưới mưa núi, chén uống rượu còn để đó,
Nước chìm mà giường chưa dời đi.
Chó đón người khách đã từng ở nơi này,
Quạ mẹ giúp con bị lạc trở lại tổ.
Trong đám mây mỏng là chùa Thuý Vi,
Trời trong tại bến Hoàng Tử.
Tới đây lòng hân hoan cực độ,
Lê guốc vượt qua dậu phía đông.


(Năm 754)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mưa núi, ly vẫn còn,
Cát vùi, giường vẫn đó.
Chó mừng khách quen xưa,
Quạ giúp con lạc tổ.
Chùa Thuý Vi, mây mỏng,
Bến Hoàng Tử, trời trong.
Lòng vui tới cực điểm,
Lê dép tới dậu đông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Mặc mưa núi, rượu liền cạnh đó,
Bãi cát chìm chẳng sợ giường trôi.
Chó nhà quen khách cũ rồi,
Xuân sang quạ đã mớm mồi cho con.
Chùa Thuý Vi mây còn thấp thoáng,
Hoàng Tử pha rực sáng trời xanh.
Ham u nhàn được thoả tình,
Chân guốc một mình sang giậu phía Đông.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chén còn đó dù mưa trên núi
Bãi cát chìm giường có dời đâu
Chó quen khách đã ở lâu
Giúp con trở lại quạ âu yếm làm
Chùa Thuý Vi qua làn mây mỏng
Hoàng Tử pha rõ bóng trời trong
Tới đây hứng thú trong lòng
Guốc lê qua giậu phía đông an nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dưới mưa núi, rượu còn chén đó,
Nước chìm mà giường có dời đâu.
Chó đón người khách ở lâu,
Giúp con bị lạc quạ âu yếm đàn.
Chùa Thuý Vi Trong làn mây mỏng,
Hoàng Tử xa rõ bóng trời trong.
Tới đây hân hoan trong lòng,
Vượt qua rào dậu phía đông nhẹ nhàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời