03/07/2022 05:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng du Hà thị kỳ 2
重遊何氏其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 18:29

 

Nguyên tác

山雨尊仍在,
沙沈榻未移。
犬迎曾宿客,
鴉護落巢兒。
雲薄翠微寺,
天清黃子陂。
向來幽興極,
步屣過東籬。

Phiên âm

Sơn vũ tôn nhưng tại,
Sa trầm tháp vị di.
Khuyển nghênh tằng túc khách,
Nha hộ lạc sào nhi.
Vân bạc Thuý Vi tự,
Thiên thanh Hoàng Tử bi.
Hướng lai u hứng cực,
Bộ điệp quá đông ly.

Dịch nghĩa

Dưới mưa núi, chén uống rượu còn để đó,
Nước chìm mà giường chưa dời đi.
Chó đón người khách đã từng ở nơi này,
Quạ mẹ giúp con bị lạc trở lại tổ.
Trong đám mây mỏng là chùa Thuý Vi,
Trời trong tại bến Hoàng Tử.
Tới đây lòng hân hoan cực độ,
Lê guốc vượt qua dậu phía đông.

Bản dịch của Phạm Doanh

Mưa núi, ly vẫn còn,
Cát vùi, giường vẫn đó.
Chó mừng khách quen xưa,
Quạ giúp con lạc tổ.
Chùa Thuý Vi, mây mỏng,
Bến Hoàng Tử, trời trong.
Lòng vui tới cực điểm,
Lê dép tới dậu đông.
(Năm 754)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Trùng du Hà thị kỳ 2