15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 18:24

重遊何氏其一

問訊東橋竹,
將軍有報書。
倒衣還命駕,
高枕乃吾廬。
花妥鶯捎蝶,
溪喧獺趁魚。
重來休沐地,
真作野人居。

 

Trùng du Hà thị kỳ 1

Vấn tấn đông kiều trúc,
Tướng quân hữu báo thư.
Đảo y hoàn mệnh giá,
Cao chẩm nãi ngô lư.
Hoa thoả oanh sao điệp,
Khê huyên thát sấn ngư.
Trùng lai hưu mộc địa,
Chân tác dã nhân cư.

 

Dịch nghĩa

Tới thăm trúc cầu đông,
Vì có thư của tướng quân gửi tới.
Thay áo để đi theo lệnh gọi,
Ở nhà thì cứ nằm hoài.
Hoa vui oanh lướt bướm,
Suối rộn ràng vì rái đuổi bắt cá.
Lại tới nơi nghỉ mát này,
Hoàn toàn sống như một người ở vùng quê.


(Năm 754)

Tiêu đề có nơi chép là Trùng quá Hà thị 重過何氏.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tới thăm trúc cầu đông,
Tướng quân có thư gửi.
Thay áo theo lệnh đi,
Nhà ta ngủ khì mãi.
Oanh dỡn bướm, bên hoa,
Rái bắt cá, dưới suối.
Chốn nghỉ lại tới chơi,
Theo cách nhà nông ở.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Hỏi thăm trúc ở cầu Đông,
Thư tướng quân bảo phải cùng đến đây.
Khoác vội áo đánh ngay xe tới,
Nằm gối cao như tại nhà mình.
Hoa rơi, bướm lượn tránh oanh,
Ào ào suối chảy, rái rình cá ăn.
Lần thứ hai nghỉ chân đất lạ,
Thật đúng nơi thôn dã mình tìm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tới thăm cầu đông và khóm trúc
Vì tướng quân gửi bức thư mời
Thay khăn áo để đi thôi
Nằm cao đầu gối như nơi nhà mình
Hoa yên vui bên oanh và bướm
Suối ồn vì rái lượm cá tươi
Nơi này lại tới dong chơi
Thực là đang sống như người vùng quê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tới thăm trúc với cầu đông,
Vì có thư của tướng quân gửi mời.
Thay áo theo lệnh gọi thôi,
Ở nhà thì cứ nằm ngồi hoài sao.
Hoa vui oanh lướt bướm vào,
Rái ruồng bắt cá suối sao rộn ràng.
Tới nơi nghỉ mát muộn màng,
Sống như một kẻ hoàn toàn vùng quê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời