Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/03/2015 07:20

秋日阮隱居致薤三十束

隱者柴門內,
畦蔬繞舍秋。
盈筐承露薤,
不待致書求。
束比青芻色,
圓齊玉箸頭。
衰年關鬲冷,
味暖並無憂。

 

Thu nhật Nguyễn ẩn cư trí giới tam thập thúc

Ẩn giả sài môn nội,
Huề sơ nhiễu xá thu.
Doanh khuông thừa lộ giới,
Bất đãi trí thư cầu.
Thúc bỉ thanh sô sắc,
Viên tề ngọc trứ đầu.
Suy niên quan cách lãnh,
Vị noãn tịnh vô ưu.

 

Dịch nghĩa

Ông là người ở ẩn trong ngõ tre kia,
Vào mùa thu, có một luống rau vòng quanh nhà.
Mang cho một giỏ đầy tỏi còn thấm ướt sương,
Không đợi tôi viết thư xin.
Bó gọn sắc rau tươi,
Đầu trắng tròn ngay ngắn.
Ở tuổi già bụng dạ hay bị bệnh,
Vị nồng của tỏi khiến không lo gì nữa.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trong cửa tre ở ẩn,
Luống rau vòng quanh nhà.
Tỏi thấm sương đầy giỏ,
Thư xin, chẳng cần chờ.
Cột gọn màu xanh đó,
Bằng đầu ngọc tròn vo.
Tuổi già bụng dễ bệnh,
Vị nóng khiến đỡ lo.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Người ẩn sĩ cửa sài vẫn đóng
Suốt mùa thu lo luống hành tươi.
Ông mang đầy sọt cho tôi
Sương chưa ướt lá chẳng nài thư xin.
Lá hành xanh trông non như cỏ,
Củ hành tròn ngọc rõ trắng phau
Tuổi già chứng lạnh đã lâu,
Hành ôn, dùng nó ngõ hầu hết ho.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người ở ẩn nhà tranh trú ngụ
Chăm sóc rau vài vụ trồng quanh
Cho ta củ kiệu ướt sương
Dù ta chẳng có thư thường hỏi xin
Bó kiệu này sắc non mới mọc
Tròn đều như đầu đũa ngọc xinh
Tuổi già bệnh bụng lình xình
Hẹ đây vị ấm ăn không lo gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cửa cỏ người ẩn trong
quanh nhà rau thu trồng.
Cho giỏ kiệu sương ướt
chẳng đợi thư xin mong.
Bó kiệu xanh lá mọc
như đủa ngọc đầu tròn
Già lạnh bụng không ổn
chẳng lo kệu tính nồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người ẩn là ông trong ngõ tre,
Vào thu có đủ rau quanh hè.
Mang cho giỏ ướt sương đầy tỏi,
Chẳng đợi viết thư tôi trở về.
Bó gọn rau xanh tươi sắc mới,
Tròn ngay đầu trắng ngắn nhiều bề.
Tuổi già bụng dạ hay đau bệnh,
Vị tỏi khỏi lo nồng cận kề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời