08/07/2022 05:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nhật Nguyễn ẩn cư trí giới tam thập thúc
秋日阮隱居致薤三十束

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2015 07:20

 

Nguyên tác

隱者柴門內,
畦蔬繞舍秋。
盈筐承露薤,
不待致書求。
束比青芻色,
圓齊玉箸頭。
衰年關鬲冷,
味暖並無憂。

Phiên âm

Ẩn giả sài môn nội,
Huề sơ nhiễu xá thu.
Doanh khuông thừa lộ giới,
Bất đãi trí thư cầu.
Thúc bỉ thanh sô sắc,
Viên tề ngọc trứ đầu.
Suy niên quan cách[1] lãnh,
Vị noãn tịnh vô ưu.

Dịch nghĩa

Ông là người ở ẩn trong ngõ tre kia,
Vào mùa thu, có một luống rau vòng quanh nhà.
Mang cho một giỏ đầy tỏi còn thấm ướt sương,
Không đợi tôi viết thư xin.
Bó gọn sắc rau tươi,
Đầu trắng tròn ngay ngắn.
Ở tuổi già bụng dạ hay bị bệnh,
Vị nồng của tỏi khiến không lo gì nữa.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trong cửa tre ở ẩn,
Luống rau vòng quanh nhà.
Tỏi thấm sương đầy giỏ,
Thư xin, chẳng cần chờ.
Cột gọn màu xanh đó,
Bằng đầu ngọc tròn vo.
Tuổi già bụng dễ bệnh,
Vị nóng khiến đỡ lo.
(Năm 759)

[1] Theo đông y, một chứng bệnh nơi bụng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thu nhật Nguyễn ẩn cư trí giới tam thập thúc