Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2010 20:19

少年行(馬上誰家薄媚郎)

馬上誰家薄媚郎,
臨階下馬坐人床。
不通姓字粗豪甚,
指點銀瓶索酒嘗。

 

Thiếu niên hành (Mã thượng thuỳ gia bạc mị lang)

Mã thượng thuỳ gia bạc mị lang,
Lâm giai há mã toạ nhân sàng.
Bất thông tính tự thô hào thậm,
Chỉ điểm ngân bình tác tửu thường.

 

Dịch nghĩa

Chàng trai mặt trắng con nhà ai cưỡi ngựa,
Tới thềm mới xuống ngựa, lại ngồi ngay chỗ bậc trưởng thượng.
Không nói tên họ, cử chỉ cực kỳ thô bạo,
Lấy tay chỉ vào bình rượu bạc đòi đem cho uống.


(Năm 762)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Anh mặt trắng con nhà ai vậy
Đến thềm liền xuống ngựa vào ngồi
Chẳng hay tên họ nực cười
Chỉ bình rượu bạc, đòi xơi rượu liền


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Con ai, cưỡi ngựa dáng ngang tàng,
Tới thềm, xuống ngựa bước vào hàng.
Không biết họ tên, tính thô lỗ,
Chỉ vào bình bạc, hạch rượu mang.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Kìa ai trên ngựa vẻ xinh trai
Nhảy tót lên giường chễm chệ ngồi
Tên họ không xưng, ra phết lắm
Chỉ tay bình bạc rượu đòi xơi


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trên yên, mặt trắng, con ai,
Tới thềm, xuống ngựa, ngồi ngay vào bàn.
Họ tên, chẳng biết, ngang tàng,
Chỉ vào bình bạc bắt mang rượu liền...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chàng mặt trắng nhà ai cưỡi ngựa
Tới bên thềm mới xuống, ngồi bừa
Họ tên chẳng thấy gửi thưa
Chỉ bình rượu bạc đòi đưa uống liền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời