05/06/2023 07:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu niên hành (Mã thượng thuỳ gia bạc mị lang)
少年行(馬上誰家薄媚郎)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2010 20:19

 

Nguyên tác

馬上誰家薄媚郎,
臨階下馬坐人床。
不通姓字粗豪甚,
指點銀瓶索酒嘗。

Phiên âm

Mã thượng thuỳ gia bạc mị lang,
Lâm giai há mã toạ nhân sàng.
Bất thông tính tự thô hào thậm,
Chỉ điểm ngân bình tác tửu thường.

Dịch nghĩa

Chàng trai mặt trắng con nhà ai cưỡi ngựa,
Tới thềm mới xuống ngựa, lại ngồi ngay chỗ bậc trưởng thượng.
Không nói tên họ, cử chỉ cực kỳ thô bạo,
Lấy tay chỉ vào bình rượu bạc đòi đem cho uống.

Bản dịch của Phan Ngọc

Anh mặt trắng con nhà ai vậy
Đến thềm liền xuống ngựa vào ngồi
Chẳng hay tên họ nực cười
Chỉ bình rượu bạc, đòi xơi rượu liền
(Năm 762)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thiếu niên hành (Mã thượng thuỳ gia bạc mị lang)