Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2015 11:17

承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其三

喧喧道路多歌謠,
河北將軍盡入朝。
始是乾坤王室正,
卻交江漢客魂銷。

 

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 03

Huyên huyên đạo lộ đa ca dao,
Hà Bắc tướng quân tận nhập triều.
Thuỷ thị càn khôn vương thất chính,
Khước giao Giang Hán khách hồn tiêu.

 

Dịch nghĩa

Vang vang trên đường có nhiều bài ca dao,
Các viên tướng vùng Hà Bắc đã vào chầu vua hết.
Đây chính là lúc ngôi vua được lập dưới trời,
Khiến hồn khách vùng Giang Hán thấy tiêu tán ngay.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trên đường vang vọng lắm bài ca,
Các tướng Hà Bắc đã chầu vua.
Này lúc ngôi vua bền trời đất,
Khiến hồn Giang Hán bỗng tiêu ma.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vang vọng ca dao các nẻo đường,
Tướng vào Hà Bắc chầu quân vương.
Dưới trời đây lúc ngôi vua lập,
Giang Hán khách hồn tiêu tán luôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên đường vang vọng ca dao,
Tướng quân Hà Bắc đã vào chầu vua.
Dưới trời đây lúc lên ngôi,
Hồn người Giang Hán thấy rồi tiêu ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Trên đường các đạo lắm ca dao,
Tướng quân Hà Bắc vào triều vua ta.
Đất trời, vương thất khỏi lo,
Người khách Giang Hán lòng đà tạm yên.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên đường nhiều ca dao vang vọng
Hà Bắc quân các tướng vào chầu
Dưới trời vương thất bắt đầu
Khách miền Giang Hán thấy tiêu tâm hồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời