03/12/2022 20:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 03
承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 11:17

 

Nguyên tác

喧喧道路多歌謠,
河北將軍盡入朝。
始是乾坤王室正,
卻交江漢客魂銷。

Phiên âm

Huyên huyên đạo lộ đa ca dao,
Hà Bắc tướng quân tận nhập triều.
Thuỷ thị càn khôn vương thất chính,
Khước giao Giang Hán khách hồn tiêu.

Dịch nghĩa

Vang vang trên đường có nhiều bài ca dao,
Các viên tướng vùng Hà Bắc đã vào chầu vua hết.
Đây chính là lúc ngôi vua được lập dưới trời,
Khiến hồn khách vùng Giang Hán thấy tiêu tán ngay.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trên đường vang vọng lắm bài ca,
Các tướng Hà Bắc đã chầu vua.
Này lúc ngôi vua bền trời đất,
Khiến hồn Giang Hán bỗng tiêu ma.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 03