15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2015 11:10

上巳日徐司錄林園宴集

鬢毛垂領白,
花蕊亞枝紅。
欹倒衰年廢,
招尋令節同。
薄衣臨積水,
吹面受和風。
有喜留攀桂,
無勞問轉蓬。

 

Thượng tị nhật Từ ty lục lâm viên yến tập

Mấn mao thuỳ lĩnh bạch,
Hoa nhị á chi hồng.
Y đảo suy niên phế,
Chiêu tầm lệnh tiết đồng.
Bạc y lâm tích thuỷ,
Xuy diện thụ hoà phong.
Hữu hỉ lưu phan quế,
Vô lao vấn chuyển bồng.

 

Dịch nghĩa

Râu tóc bạc rủ dài tới cổ,
Nhị hoa đỏ sát với cành.
Lảo đảo quãng đời xuống dốc kể như bỏ,
Nhưng lại cùng đi tìm lễ hội.
Áo mỏng xuống vũng nước,
Gió nhẹ mơn man nơi mặt.
Mừng là vẫn ở trong vòng thi cử.
Chẳng hề gì khi hỏi tới thân thế long đong.


(Năm 768)

Thượng tị từ thời Hán trở về trước, theo nông lịch, lấy tuần đầu của tháng ba, có tục "tu hễ" 修禊 lấy nước rửa cái
Chẳng lành. Từ đời Nguỵ về sau, lấy ngày mồng ba tháng ba làm ngày thượng tị.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tóc bác rủ tới cổ,
Nhị hoa đỏ đầy cành.
Tuổi già kệ loạng quạng,
Họp vui lại tìm nhanh.
Gió nhẹ lùa mặt mát,
Nước vũng thấm áo manh.
Lòng vui lại bẻ quế,
Chẳng kể kiếp lênh đênh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tóc râu bạc, rủ cổ dài,
Nhị hoa đỏ sát với đài cành cây.
Quãng đời xuống dốc bỏ đây,
Đi tìm lễ hội vui vầy cùng nhau.
Mong manh áo xuống nước mưa,
Mơn man nơi mặt gió mùa nhẹ qua.
Mừng vòng thi cử chưa xa.
Hề gì khi hỏi thân nhà long đong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Râu tóc bạc rủ dài tới cổ
Nhị và hoa cùng đỏ sát cành
Tuổi già suy nhược loanh quanh
Nhưng tìm lễ hội cũng cùng vậy thôi
Mặc áo mỏng xuống chơi vẩy nước
Gió nhẹ mơn man mát mặt mày
Mừng là cành quế vin tay
Chẳng hề hỏi tới thân này long đong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời