17/10/2021 11:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng tị nhật Từ ty lục lâm viên yến tập
上巳日徐司錄林園宴集

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 11:10

 

Nguyên tác

鬢毛垂領白,
花蕊亞枝紅。
欹倒衰年廢,
招尋令節同。
薄衣臨積水,
吹面受和風。
有喜留攀桂,
無勞問轉蓬。

Phiên âm

Mấn mao thuỳ lĩnh bạch,
Hoa nhị á chi hồng.
Y đảo suy niên phế,
Chiêu tầm lệnh tiết đồng.
Bạc y lâm tích thuỷ,
Xuy diện thụ hoà phong.
Hữu hỉ lưu phan quế[1],
Vô lao vấn chuyển bồng.

Dịch nghĩa

Râu tóc bạc rủ dài tới cổ,
Nhị hoa đỏ sát với cành.
Lảo đảo quãng đời xuống dốc kể như bỏ,
Nhưng lại cùng đi tìm lễ hội.
Áo mỏng xuống vũng nước,
Gió nhẹ mơn man nơi mặt.
Mừng là vẫn ở trong vòng thi cử.
Chẳng hề gì khi hỏi tới thân thế long đong.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tóc bác rủ tới cổ,
Nhị hoa đỏ đầy cành.
Tuổi già kệ loạng quạng,
Họp vui lại tìm nhanh.
Gió nhẹ lùa mặt mát,
Nước vũng thấm áo manh.
Lòng vui lại bẻ quế,
Chẳng kể kiếp lênh đênh.
(Năm 768)

Thượng tị từ thời Hán trở về trước, theo nông lịch, lấy tuần đầu của tháng ba, có tục "tu hễ" 修禊 lấy nước rửa cái
Chẳng lành. Từ đời Nguỵ về sau, lấy ngày mồng ba tháng ba làm ngày thượng tị.

[1] Chỉ việc thi cử đỗ đạt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thượng tị nhật Từ ty lục lâm viên yến tập