酬孟雲卿

樂極傷頭白,
更長愛燭紅。
相逢難袞袞,
告別莫匆匆。
但恐天河落,
寧辭酒盞空。
明朝牽世務,
揮淚各西東。

 

Thù Mạnh Vân Khanh

Lạc cực thương đầu bạch,
Canh trường ái chúc hồng.
Tương phùng nan cổn cổn,
Cáo biệt mạc thông thông.
Đãn khủng Thiên Hà lạc,
Ninh từ tửu trản không.
Minh triêu khiên thế vụ,
Huy lệ các tây đông.

 

Dịch nghĩa

Vui đến cùng tột thì thấy tủi phận vì mình đầu đã bạc,
Thức đêm mới thấy mến ngọn đuốc đỏ.
Gặp nhau thật đã là khó khăn lắm rồi,
Mà khi chia tay thì nào có dễ dàng đâu!
Đã ngại sông Ngân kia cạn đi,
Thì chớ để chén rượu trơ ra đó.
Sáng mai việc đời sẽ lôi cuốn chúng ta,
Và gạt lệ chia tay người đi về đông kẻ về tây.


(Năm 758)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Tiệc vui, đầu bạc thêm buồn
Canh khuya nến đỏ lòng còn thấy yêu
Gặp nhau dịp chẳng được nhiều
Xa nhau xin chớ mượn điều đi ngay
Chén vàng cạn mấy chẳng say
Dòng Ngân chỉ sợ lúc này vội sa
Việc đời mai kéo đôi ta
Mỗi người một ngả khóc mà ích chi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Quá vui phiền tóc bạc,
Canh dài mến nến hồng.
Gặp nhau thường in ít,
Chia tay chẳng thung dung!
Những ngại sông Ngân cạn,
Chớ để chén rượu không.
Sáng mai việc đời rối,
Gạt lệ kẻ tây đông!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Vui lắm, thương đầu bạc,
Canh dài quý đuốc hồng.
Gặp nhau đến khó khọc,
Từ biệt, hãy ung dung.
Chỉ lo Ngân Hà sập,
Đâu để chén rượu không?
Sáng mai đời thúc ép,
Gạt lệ sang Tây, Đông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vui tột cùng lại thương đầu bạc
Yêu nến hồng khi thức thâu đêm
Gặp nhau đã lắm khó khăn
Chia tay đừng có vội vàng làm chi
Sông Ngân hà ngại e rơi xuống
Thì rượu kia hãy uống cho say
Sáng mai đời sẽ kéo lôi
Đưa tay lau lệ, đông tây xa lìa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thương tóc trắng tận vui
Canh dài mến nến đỏ
Rời triều gặp nhau khó
Từ biệt chớ vội nhanh
như e rụng sông Ngân
Chung rượu chớ trống vắng
Việc đời mai lo bận
Tây đông gạt lệ dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quá vui tủi phận bạc phơ đầu,
Thấy mến thức đêm đuốc đỏ màu.
Thật đã gặp nhau là khó lắm,
Chia tay nào dễ dàng gì đâu!
Sông Ngân đã ngại kia vừa cạn,
Đừng để rượu ngon trơ một bầu.
Mai sáng việc đời còn cuốn hút,
Người đông kẻ ở tây chia sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời