Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2010 20:08

徐步

整履步青蕪,
荒庭日欲晡。
芹泥隨燕觜,
花蕊上蜂須。
把酒從衣濕,
吟詩信杖扶。
敢論才見忌,
實有醉如愚。

 

Từ bộ

Chỉnh lý bộ thanh vu,
Hoang đình nhật dục bô.
Cần nê tuỳ yến tuỷ,
Hoa nhị thướng phong tu.
Bả tửu tòng y thấp,
Ngâm thi tín trượng phù.
Cảm luận tài kiến kỵ,
Thực hữu tuý như ngu.

 

Dịch nghĩa

Sửa giày đi bộ trong vung cây xanh,
Sân hoang ngày muốn quá trưa.
Rau cần trong bùn theo mỏ chim yến,
Nhị hoa bám lên vòi ong.
Áo ướt mang theo rượu đi,
Miệng ngâm thơ tin vào việc chống gậy.
Dám bàn về việc kiêng thấy tài (che giấu tài năng),
Thật ra cứ mong say như kẻ ngu vậy.


(Năm 761)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Giày bước trên cỏ xanh
Sân hoang trưa sắp đến
Bùn rau theo mỏ én
Nhị hoa đầu mũi ong
Nâng rượu mặc áo ướt
Ngâm thơ chống gậy đi
Đâu phải tài làm khỏ
Chỉ vì say ngu si


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sửa dép dạo chốn rậm,
Bóng đứng nơi sân hoang.
Cần dơ đeo mỏ yến,
Nhị hoa bám vòi ong.
Mang rượu theo áo ướt,
Ngâm thơ gậy cậy trông.
Khoe tài, kiêng bàn chuyện,
Kẻ say ngu những mong.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sửa giày đi bộ vùng cây lồng,
Ngày muốn quá trưa sân lạnh trong.
Cần mọc trong bùn nhờ mỏ yến,
Nhị hoa phát tán bám vòi ong.
Rượu đi áo ướt mang theo uống,
Ngâm vịnh thơ văn gậy cậy trông.
Về việc giấu tài kiêng thảo luận,
Thật ra cứ muốn say quay mòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sửa giày đi trong vùng xanh cỏ
Sân hoang vu ngày quá trưa rồi
Mỏ én toàn bùn rau thôi
Nhị hoa theo bám lên vòi ong siêng
Dù áo ướt cũng mang theo rượu
Chống gậy tin cho miệng ngâm thơ
Kị thấy tài, bàn tỉnh bơ
Thực ra ta đã kẻ ngu say mèm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời