Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2015 22:04

送十五弟侍禦使蜀

喜弟文章進,
添餘別興牽。
數杯巫峽酒,
百丈內江船。
未息豺狼鬥,
空催犬馬年。
歸朝多便道,
搏擊望秋天。

 

Tống thập ngũ đệ thị ngự sứ Thục

Hỉ đệ văn chương tiến,
Thiêm dư biệt hứng khiên.
Sổ bôi Vu Giáp tửu,
Bách trượng Nội Giang thuyền.
Vị tức sài lang đấu,
Không thôi khuyển mã niên.
Qui triều đa tiện đạo,
Bác kích vọng thu thiên.

 

Dịch nghĩa

Mừng cho em văn chương đã tiến bộ,
Lại có thêm hứng đặc biệt khêu dẫn.
Một vài chén rượu vùng Vu Giáp,
Con thuyền dài trăm sào đi về sông Nội Giang.
Sài lang chưa ngưng cắn nhau,
Chỉ thu ngắn bớt những năm may mắn.
Về triều có nhiều đường thuận tiện,
Cứ vung lên mà ngóng trời thu.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mừng em văn chương hay,
Lại thêm hứng lạ nổi.
Vu Giáp rượu vài ly,
Nội Giang thuyền trăm sải.
Giặc tàn hại chưa ngừng,
Tuổi còn non chẳng vội.
Về triều lắm đường quen,
Trời thu cứ vung tới.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mừng em tiến bộ văn chương,
Lại thêm có hứng khêu đường dẫn thơ.
Rượu vùng Vu Giáp một vò,
Trăm sào thuyền lớn đi vào Nội Giang.
Cắn nhau chưa dứt sài lang,
Những năm may mắn chỉ càng ngắn hơn.
Về triều thuận tiện nhiều đường,
Trời thu cứ ngóng mà vươn cả người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mừng cho em văn chương tiến bộ
Lại có thêm hứng thú dẫn đưa
Một vài chén rượu vùng Vu
Con thuyền trăm trượng đi về Nội Giang
Lang sói vẫn chưa ngưng cắn xé
Thúc giục suông ngựa chó những năm
Về triều thuận tiện nhiều đường
Cứ hiên ngang ngóng phiêu bồng trời thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời