04/10/2022 05:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống thập ngũ đệ thị ngự sứ Thục
送十五弟侍禦使蜀

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 22:04

 

Nguyên tác

喜弟文章進,
添餘別興牽。
數杯巫峽酒,
百丈內江船。
未息豺狼鬥,
空催犬馬年。
歸朝多便道,
搏擊望秋天。

Phiên âm

Hỉ đệ văn chương tiến,
Thiêm dư biệt hứng khiên.
Sổ bôi Vu Giáp tửu,
Bách trượng Nội Giang thuyền.
Vị tức sài lang đấu,
Không thôi khuyển mã niên.
Qui triều đa tiện đạo,
Bác kích vọng thu thiên.

Dịch nghĩa

Mừng cho em văn chương đã tiến bộ,
Lại có thêm hứng đặc biệt khêu dẫn.
Một vài chén rượu vùng Vu Giáp,
Con thuyền dài trăm sào đi về sông Nội Giang.
Sài lang chưa ngưng cắn nhau,
Chỉ thu ngắn bớt những năm may mắn.
Về triều có nhiều đường thuận tiện,
Cứ vung lên mà ngóng trời thu.

Bản dịch của Phạm Doanh

Mừng em văn chương hay,
Lại thêm hứng lạ nổi.
Vu Giáp rượu vài ly,
Nội Giang thuyền trăm sải.
Giặc tàn hại chưa ngừng,
Tuổi còn non chẳng vội.
Về triều lắm đường quen,
Trời thu cứ vung tới.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống thập ngũ đệ thị ngự sứ Thục