Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 18:43

送韋諷上閬州錄事參軍

國步猶艱難,
兵革未衰息。
萬方哀嗷嗷,
十載供軍食。
庶官務割剝,
不暇憂反側。
誅求何多門,
賢者貴為德。
韋生富春秋,
洞徹有清識。
操持紀綱地,
喜見朱絲直。
當令豪奪吏,
自此無顏色。
必若救瘡痍,
先應去蟊賊。
揮淚臨大江,
高天意淒惻。
行行樹佳政,
慰我深相憶。

 

Tống Vi Phúng thướng Lãng Châu lục sự tham quân

Quốc bộ do gian nan,
Binh cách vị suy tức.
Vạn phương ai ngao ngao,
Thập tài cung quân thực.
Thứ quan vu cát bác,
Bất hạ ưu phản trắc.
Tru cầu hà đa môn!
Hiền giả quý vi đức.
Vi sinh phú xuân thu,
Đông triệt hữu thanh thức.
Thao trì kỷ cương địa,
Hỉ kiến chu ty trực.
Đương kim hào đoạt lại,
Tự thử vô nhan sắc.
Tất nhược cứu sang di,
Tiên ưng khứ mâu tặc.
Huy lệ lâm đại giang,
Thiên cao ý thê trắc.
Hành hành thụ giai chính,
Uý ngã thâm tương ức.

 

Dịch nghĩa

Đất nước vẫn còn khó khăn,
Chinh chiến chưa giảm bớt được.
Tiếng kêu van thảm thiết muôn nơi,
Suốt mười năm phải đóng góp nuôi quân.
Quan lại chỉ lo vơ vét bóc lột,
Không rỗi đâu mà lo dẹp loạn!
Đòi hỏi thật lắm thứ sao!
Người hiền quý ở chỗ làm điều nhân đức.
Anh Vi đang độ trẻ trung,
Có kiến thức sâu rộng.
Anh mà nắm quyền cai trị,
Thì tôi mừng thấy sợi tơ đều thẳng băng.
Cái bọn quan lại cướp đoạt hiện giờ.
Từ đây không còn máu mặt.
Ví như muốn cứu chữa ung nhọt,
Thì trước phải diệt giống sâu bọ
Gạt nước mắt đi ra sông lớn,
Trời cao, ý nghĩ ngậm ngùi.
Anh hãy đi gieo chính lệnh tốt,
An ủi tôi niềm nhớ nhung sâu sắc.


(Năm 764)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đất nước còn gian khó,
Chinh chiến vẫn chưa tàn.
Khắp phương kêu thảm thiết,
Mười năm đóng nuôi quân.
Quan không lo dẹp loạn,
Vơ vét đâu rỗi nhàn.
Đòi hỏi sao lắm thứ,
Kẻ hiền quý đức nhân.
Chàng Vi đang tuổi trẻ,
Kiến thức rộng muôn vàn.
Nếu nắm quyền cai trị,
Tơ chùng cũng thẳng băng.
Nay tham quan một lũ,
Cũng chẳng dám làm càn.
Như cứu chữa ung nhọt,
Sâu bọ diệt trước tiên.
Gạt lệ ra sông lớn,
Trời cao ý quẩn quanh.
Hãy gieo chính lệnh tốt,
An ủi nỗi mong thầm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đất nước còn nhiều việc khó khăn
Chiến tranh tàn phá có đâu ngừng.
Khắp nơi đói khổ dân rên khóc,
Quân thực mười năm vẫn cấp cung.
Quan lại chỉ chăm ăn xén bớt
Có đâu lo chống bọn vô nhân.
Đòi hỏi mọi ngành chung sức góp
Đâu người hiền đức để an dân.
Kiến thức sâu xa, người chánh trực
Bác Vi nhiệt huyết, tuổi thanh xuân
Nơi người cai trị quân thao dượt
Mừng thấy kỷ cương rõ thẳng thừng.
Thân hào hiện tại đang thu vó
Quan lại từ đây muối mặt luôn.
Muốn chửa vết thương đau thảm thiết
Trước tiên trừ diệt bọn sâu dân.
Tâm thành ý khẩn trời cao thấu
Tiển bác bờ sông lệ ngập ngừng.
Đi xây hành chính đầy liêm khiết
An ủi lòng tôi nỗi nhớ nhung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nước nhà còn gặp khó khăn,
Chiến tranh chưa thể giảm dần được đâu.
Muôn nơi thảm thiết kêu sầu,
Mười năm đóng góp để hầu nuôi quân.
Quan lo vơ vét vào thân,
Rảnh đâu dẹp loạn cho dân được nhờ.
Đòi bao nhiêu thứ chưa vừa,
Người hiền, nhân đức từ xưa chăm làm.
Anh Vi tuổi trẻ đầy tràn,
Lại thêm kiến thức giỏi dang hơn người.
Giữ gìn diềng mối cho đời,
Tôi vui thấy sợi tơ rồi thẳng băng.
Lũ quan lại vốn cướp xằng,
Không còn lên mặt lăng nhăng nữa rồi.
ẮẮt như muốn chữa nhọt thôi,
Diệt loài sâu bọ tức thời ngại chi.
Sông to, gạt lệ ra đi,
Trời cao thương xót, hề gì, bước chân.
Đi, đi, phép tắc gieo dần,
Ủi an, tôi chỉ trong tâm nhớ nhiều...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vận nước còn gian nan,
Chiến tranh vẫn tràn lan.
Nơi nơi kêu đói khổ,
Mười năm từng nuôi quân.
Quan lại ham bóc lột,
Nghĩ gì đến trừ gian.
Đòi hỏi sao lắm thứ,
Quí đức chính người hiền.
Bác Vi còn sung sức,
Thâm sâu, nhiều kiến thức.
Nơi bác đảm quyền hành,
Mừng kỉ cương có mực.
Lũ quan ăn cướp kia,
Từ nay mặt thớt trơ.
Vết thương muốn cứu chữa,
Giống sâu mọt phải trừ.
Gạt lệ tiễn bên sông,
Trời cao nghĩ lao lung.
Hãy đi dựng nền nếp,
Thoả lòng ta ước mong.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vận nước vẫn còn nhiều khốn khó
Binh biến còn sóng gió chưa thôi
Khắp nơi than khóc bi ai
Góp nuôi quân đã lâu ngoài mười năm
Bọn quan lại chỉ chăm bóc lột
Đâu có lo đánh dẹp loạn quân
Họ đòi nhiều thứ quá tầm
Người hiền được trọng vì nhân đức nhiều
Chàng Vi vốn dễ yêu trai tráng
Kiến thức thông, trong sáng tâm hồn
Nay đi phục vụ nước non
Mừng là sẽ thấy việc làm thẳng băng
Bọn quan lại chúa đang tước đoạt
Từ nay thì sẽ mất mặt thôi
Cứu thương vết lở loét này
Trước tiên phải diệt hết bầy mọt sâu
Gạt lệ ra tới đầu sông lớn
Nhìn trời cao mà luống buồn rầu
Hãy đi làm việc cao sâu
Thoả lòng ông lão âu sầu nhớ anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời