17/05/2021 06:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Vi Phúng thướng Lãng Châu lục sự tham quân
送韋諷上閬州錄事參軍

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 18:43

 

Nguyên tác

國步猶艱難,
兵革未衰息。
萬方哀嗷嗷,
十載供軍食。
庶官務割剝,
不暇憂反側。
誅求何多門,
賢者貴為德。
韋生富春秋,
洞徹有清識。
操持紀綱地,
喜見朱絲直。
當令豪奪吏,
自此無顏色。
必若救瘡痍,
先應去蟊賊。
揮淚臨大江,
高天意淒惻。
行行樹佳政,
慰我深相憶。

Phiên âm

Quốc bộ do gian nan,
Binh cách vị suy tức.
Vạn phương ai ngao ngao,
Thập tài cung quân thực.
Thứ quan vu cát bác,
Bất hạ ưu phản trắc.
Tru cầu hà đa môn!
Hiền giả quý vi đức.
Vi sinh phú xuân thu,
Đông triệt hữu thanh thức.
Thao trì kỷ cương địa,
Hỉ kiến chu ty trực.
Đương kim hào đoạt lại,
Tự thử vô nhan sắc.
Tất nhược cứu sang di,
Tiên ưng khứ mâu tặc.
Huy lệ lâm đại giang,
Thiên cao ý thê trắc.
Hành hành thụ giai chính,
Uý ngã thâm tương ức.

Dịch nghĩa

Đất nước vẫn còn khó khăn,
Chinh chiến chưa giảm bớt được.
Tiếng kêu van thảm thiết muôn nơi,
Suốt mười năm phải đóng góp nuôi quân.
Quan lại chỉ lo vơ vét bóc lột,
Không rỗi đâu mà lo dẹp loạn!
Đòi hỏi thật lắm thứ sao!
Người hiền quý ở chỗ làm điều nhân đức.
Anh Vi đang độ trẻ trung,
Có kiến thức sâu rộng.
Anh mà nắm quyền cai trị,
Thì tôi mừng thấy sợi tơ đều thẳng băng.
Cái bọn quan lại cướp đoạt hiện giờ.
Từ đây không còn máu mặt.
Ví như muốn cứu chữa ung nhọt,
Thì trước phải diệt giống sâu bọ
Gạt nước mắt đi ra sông lớn,
Trời cao, ý nghĩ ngậm ngùi.
Anh hãy đi gieo chính lệnh tốt,
An ủi tôi niềm nhớ nhung sâu sắc.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đất nước còn gian khó,
Chinh chiến vẫn chưa tàn.
Khắp phương kêu thảm thiết,
Mười năm đóng nuôi quân.
Quan không lo dẹp loạn,
Vơ vét đâu rỗi nhàn.
Đòi hỏi sao lắm thứ,
Kẻ hiền quý đức nhân.
Chàng Vi đang tuổi trẻ,
Kiến thức rộng muôn vàn.
Nếu nắm quyền cai trị,
Tơ chùng cũng thẳng băng.
Nay tham quan một lũ,
Cũng chẳng dám làm càn.
Như cứu chữa ung nhọt,
Sâu bọ diệt trước tiên.
Gạt lệ ra sông lớn,
Trời cao ý quẩn quanh.
Hãy gieo chính lệnh tốt,
An ủi nỗi mong thầm.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Vi Phúng thướng Lãng Châu lục sự tham quân