15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 16:42, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/03/2015 14:47

秦州雜詩其十

雲氣接崑崙,
涔涔塞雨繁。
羌童看渭水,
使節向河源。
煙火軍中幕,
牛羊嶺上村。
所居秋草靜,
正閉小蓬門。

 

Tần Châu tạp thi kỳ 10

Vân khí tiếp Côn Lôn,
Sầm sầm tái vũ phồn.
Khương đồng khán Vị thuỷ,
Sứ tiết hướng hà nguyên.
Yên hoả quân trung mạc,
Ngưu dương lĩnh thượng thôn.
Sở cư thu thảo tĩnh,
Chính bế tiểu bồng môn.

 

Dịch nghĩa

Hơi mây vút tận núi Côn Lôn,
Ầm ầm mưa nơi biên giới đổ xuống.
Trẻ con người Khương coi sông Vị,
Viên sứ nhà vua đi về nguồn sông.
Khói lửa trong trại lính,
Trâu dê về làng trên đỉnh núi.
Nơi ở cỏ thu yên lặng,
Cửa gai nhỏ khép chặt lại.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mây khí tiếp Côn Lôn,
Ầm ầm mưa ải tuôn.
Trẻ Khương trông Vị thuỷ,
Quan sứ hướng sông nguồn.
Khói lửa mờ doanh trại,
Trâu dê đỉnh núi dồn.
Cỏ thu êm chỗ ở,
Cửa trúc nhỏ cài luôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Khí, mây, giáp với Côn Lôn,
Ầm ầm mưa đổ dập dồn ngoài biên.
Trẻ Khương, Vị Thuỷ, đứng bên,
Sứ vua nhắm hướng Hà Nguyên đi về.
Trại quân khói lửa bốn bề,
Vội vàng, đỉnh núi trâu dê lên rồi.
Cỏ thu vắng lặng khắp nơi,
Cửa tranh đóng chặt, đường thời vắng tanh...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Hơi mây tận Côn Lôn,
Rào rào mưa ải tuôn.
Trẻ Khương coi sông Vị,
Viên sứ về Hà Nguyên.
Đồn quân trong khói lửa,
Trâu dê leo đỉnh non.
Nơi ở cỏ thu dịu,
Đúng lúc khép cửa con.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Côn Lôn mây giăng nối tiếp
Mưa rơi nhiều sầm sập ải ngoài
Trẻ Khương sông Vị xem hoài
Sứ mang cờ tiết ra ngoài nguồn sông
Sương khói lẻn vào trong tướng mạc
Trâu dê về trong các thôn xa
Cỏ thu yên tĩnh nơi ta
Cài xong cửa cỏ ngâm nga đôi lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hơi mây vút tận núi Côn Lôn,
Biên giới ầm ầm mưa đổ tuôn.
Trẻ nhỏ người Khương nhìn bến Vị,
Sứ thần vua cử về sông nguồn.
Mịt mờ khói lửa nơi quân đóng,
Trên núi làng trâu dê xuống dồn.
Nơi ở cỏ thu đều lặng tĩnh,
Cửa gai nhỏ khép chặt đường thôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời