Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2012 10:53

將赴荊南,寄別李劍州

使君高義驅今古,
寥落三年坐劍州。
但見文翁能化俗,
焉知李廣未封侯。
路經灩澦雙蓬鬢,
天入滄浪一釣舟。
戎馬相逢更何日,
春風回首仲宣樓。

 

Tương phó Kinh Nam, ký biệt Lý Kiếm Châu

Sứ quân cao nghị khu kim cổ,
Liêu lạc tam niên toạ Kiếm Châu.
Đãn kiến Văn Ông năng hoá tục,
Yên tri Lý Quảng vị phong hầu.
Lộ kinh Diễm Dự song bồng mấn,
Thiên nhập Thương Lang nhất điếu chu.
Nhung mã tương phùng canh hà nhật,
Xuân phong hồi thủ Trọng Tuyên lâu.

 

Dịch nghĩa

Ngài tài cao học rộng vượt cả trước lẫn sau,
Thế mà lận đận ba năm ngồi hoài nơi Kiếm Châu.
Đã thấy Văn Ông có thể thay đổi được việc đời,
Mới biết tại sao Lý Quảng lại chưa được phong hầu.
Trên con đường đi vào Diễm Dự, đôi chòm tóc bạc,
Và đi vào Thương Lang bằng con thuyền câu.
Thời thế loạn lạc, ngày nào mới lại được gặp nhau,
Trong gió xuân quay đầu lại ngóng lầu của Trọng Tuyên.


(Năm 764)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Nghĩa khí như ông đời thực hiếm,
Ba năm châu Kiếm chịu ngồi bền!
Phong hầu, Lý Quảng duyên chưa gặp,
Khai hoá, Văn Ông việc đã nên.
Diễm Dự đường qua hai mái tóc!
Thương Lang trời rộng một con thuyền,
Ngày nào lại gặp, đời đương loạn?
Xuân tới quay nhìn gác Trọng Tuyên!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Xưa nay danh bác nghĩa tình sâu
Lưu lạc ba năm tại Kiếm Châu.
Song thấy Văn Ông truyền mỹ tục
Đâu hay Lý Quảng chẳng công hầu.
Qua đường Diễm Dự hai màu tóc
Vào cõi Thương Lang một lá câu.
Giặc cướp đến ngày nào mới dứt
Gió xuân đưa lại Trọng Tuyên lầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sứ quân tài vượt cả cổ kim,
Ru rú Kiếm Châu ba năm liền.
Đã thấy Văn ông công hoàn tất,
Vừa hay Lý Quảng tước chậm lên.
Đường vào Diễm Dự, đôi chòm bạc,
Lối tới Thương Lang, một chiếc thuyền.
Ngày nào gặp lại thời loạn lạc,
Gió xuân quay ngóng lầu Trọng-tuyên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông tài cao vượt xa kim cổ
Mà ba năm quan ở Kiếm Châu
Văn Ông khai hoá dân lâu
Lại như Lý Quảng phong hầu chẳng bao
Tóc bạc phơ còn qua Diễm Dự
Vào sông Thương chỉ có thuyền câu
Bao giờ thì mới gặp nhau?
Gió xuân quay cổ ngóng lầu Trọng Tuyên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngài tài học rộng trước cùng sau,
Lận đận ba năm ngồi Kiếm Châu.
Đã thấy Văn Ông thay cuộc thế,
Tại sao Lý Quảng chưa phong hầu.
Đường vào Diễm Dự đôi chòm bạc,
Xâm nhập Thương Lang bằng thuyền câu.
Thời thế loạn ngày nào mới gặp,
Quay đầu lại ngóng Trọng Tuyên lầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời