07/07/2020 11:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương phó Kinh Nam, ký biệt Lý Kiếm Châu
將赴荊南,寄別李劍州

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2012 10:53

 

Nguyên tác

使君高義驅今古,
寥落三年坐劍州。
但見文翁能化俗,
焉知李廣未封侯。
路經灩澦雙蓬鬢,
天入滄浪一釣舟。
戎馬相逢更何日,
春風回首仲宣樓。

Phiên âm

Sứ quân cao nghị khu kim cổ,
Liêu lạc tam niên toạ Kiếm Châu.
Đãn kiến Văn Ông[1] năng hoá tục,
Yên tri Lý Quảng[2] vị phong hầu.
Lộ kinh Diễm Dự song bồng mấn,
Thiên nhập Thương Lang nhất điếu chu.
Nhung mã tương phùng canh hà nhật,
Xuân phong hồi thủ Trọng Tuyên[3] lâu.

Dịch nghĩa

Ngài tài cao học rộng vượt cả trước lẫn sau,
Thế mà lận đận ba năm ngồi hoài nơi Kiếm Châu.
Đã thấy Văn Ông có thể thay đổi được việc đời,
Mới biết tại sao Lý Quảng lại chưa được phong hầu.
Trên con đường đi vào Diễm Dự, đôi chòm tóc bạc,
Và đi vào Thương Lang bằng con thuyền câu.
Thời thế loạn lạc, ngày nào mới lại được gặp nhau,
Trong gió xuân quay đầu lại ngóng lầu của Trọng Tuyên.

Bản dịch của Nhượng Tống

Nghĩa khí như ông đời thực hiếm,
Ba năm châu Kiếm chịu ngồi bền!
Phong hầu, Lý Quảng duyên chưa gặp,
Khai hoá, Văn Ông việc đã nên.
Diễm Dự đường qua hai mái tóc!
Thương Lang trời rộng một con thuyền,
Ngày nào lại gặp, đời đương loạn?
Xuân tới quay nhìn gác Trọng Tuyên!
(Năm 764)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Người có công khai hoá cho dân Thục.
[2] Người đời Hán, không có số được phong hầu. Ông đi đánh Hung Nô, vì đi lạc đường bị bắt, cảm thấy nhục làm thân tù của người Phiên, nên cắn lưỡi mà chết.
[3] Hiệu của Vương Xán 王粲 (177-217), người nước Nguỵ thời Tam Quốc. Khi ở Kinh Châu, thường ở trên lầu cao, viết bài Đăng lâu phú tỏ ý nhớ nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tương phó Kinh Nam, ký biệt Lý Kiếm Châu