14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2015 14:23

宿昔

宿昔青門裏,
蓬萊仗數移。
花嬌迎雜樹,
龍喜出平池。
落月留王母,
微風倚少兒。
宮中行樂秘,
少有外人知。

 

Túc tích

Túc tích Thanh Môn lý,
Bồng Lai trượng sổ di.
Hoa kiều nghênh tạp thụ,
Long hỉ xuất bình trì.
Lạc nguyệt lưu Vương Mẫu,
Vi phong ỷ Thiếu Nhi.
Cung trung hành nhạc bí,
Thiểu hữu ngoại nhân tri.

 

Dịch nghĩa

Xưa kia trong cửa Thanh Môn,
Nghi lễ nơi cung Bồng Lai đã vài lần thay đổi.
Đoá hoa đẹp đẽ lại đón tiếp cây gỗ tạp,
Con rồng vui bay lên từ chốn ao tù.
Trăng tà níu giữ bà tiên Vương Mẫu,
Gió nhẹ quấn lấy Thiếu Nhi.
Chuyện hành lạc trong cung rất kín,
Ít có người ngoài biết rõ.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trước kia trong cung cấm,
Bồng Lai vài lần dời.
Ao tù rồng thiêng hiện,
Hoa xinh đón cây sồi.
Trăng tà Vương Mẫu nán,
Tục suy Thiếu Nhi lơi.
Vui hưởng trong cung kín,
Biết sao được, người ngoài.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xưa kia trong cửa Thanh Môn,
Lễ nghi thay đổi nơi Bồng Lai cung.
Hoa xinh đón tiếp gỗ thường,
Ao tù chốn ấy con rồng bay lên.
Níu tiên Vương Mẫu trăng xiên,
Thiếu Nhi dựa nhẹ gió miền khơi xa.
Cung hành lạc khó lộ ra,
Ít người biết rõ ở ngoài hoàng cung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Cửa Thanh Môn ngày trước,
Bồng Lai cũng chẳng hơn.
Hoa tươi đón cây lạ,
Rồng vui ở hồ yên.
Chiều xuống giữ Vương Mẫu,
Gió nhẹ cợt các em.
Hành lạc trong cung ấy,
Người ngoài ai biết tin?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Truyện xưa kia trong Thanh Môn cửa
Trượng Bồng Lai vài đã dời đi
Hoa đẹp đẽ tiếp cây si
Rồng vui nên cứ ra đi ao thường
Trăng tà níu bà Vương Mẫu lại
Gió nhẹ ghì khả ái Thiếu Nhi
Trong cung hành lạc lâm li
Bên ngoài biết chuyện rất hi hữu người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời