Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/04/2015 08:34

從驛次草堂復至東屯茅屋其二

短景難高臥,
衰年強此身。
山家蒸栗暖,
野飯謝麋新。
世路知交薄,
門庭畏客頻。
牧童斯在眼,
田父實為鄰。

 

Tòng dịch thứ thảo đường phục chí Đông Đồn mao ốc kỳ 2

Đoản cảnh nan cao ngoạ,
Suy niên cưỡng thử thân.
Sơn gia chưng lật noãn,
Dã phạn tạ mi tân.
Thế lộ tri giao bạc,
Môn đình uý khách tần.
Mục đồng tư tại nhãn,
Điền phụ thực vi lân.

 

Dịch nghĩa

Gặp cảnh éo le khó mà ngủ yên,
Năm tàn o ép cái thân này.
Nhà vung núi, nấu trái lật thêm ấm cung,
Ăn cơm ngoài đồng thấy con nai mới khác.
Trải đường đời biết được bạn bè bạc bẽo,
Nơi cửa nhà sợ khách luôn luôn.
Trẻ chăn trâu ngay trước mặt,
Ông già làm ruộng quả là hàng xóm.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cảnh hẹp khó nằm yên,
Năm tàn thân chới với.
Nhà núi luộc lật dừ,
Ăn đồng thấy nai mới.
Đường đời biết bạn sơ,
Cửa sân ngại khách tới.
Nông phu bạn láng giềng,
Trẻ chăn ngay mắt dõi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp cảnh éo le khó ngủ yên,
Năm tàn o ép cái thân riêng.
Nhà thôn trái lật thêm nồng ấm,
Ngoài ruộng thấy nai mới khác miền.
Đời trải biết ngay người bạc bẽo,
Cửa nhà nơi sợ khách luôn phiền.
Trẻ chăn trâu ở ngay trước mặt,
Hàng xóm nông gia là lão điền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cảnh eo hẹp khó nằm cao gối
Tuổi về già suy yếu gượng thân
Nhà rừng nấu lật thơm lừng
Cơm đồng nai thấy thay sừng mới hơn
Trải đường đời mới tường bạn bạc
Nơi cửa nhà sợ khách tới luôn
Trẻ chăn trâu thấy rất thường
Ông già làm ruộng quá hàng xóm thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời