Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 09/03/2014 13:36

返照(楚王宮北正黃昏)

楚王宮北正黃昏,
白帝城西過雨痕。
返照入江翻石壁,
歸雲擁樹失山村。
衰年肺病唯高枕,
絕塞愁時早閉門。
不可久留豺虎亂,
南方實有未招魂。

 

Phản chiếu (Sở vương cung bắc chính hoàng hôn)

Sở vương cung bắc chính hoàng hôn,
Bạch Đế thành tây quá vũ ngân.
Phản chiếu nhập giang phiên thạch bích,
Quy vân ủng thụ thất sơn thôn.
Suy niên phế bệnh duy cao chẩm,
Tuyệt tái sầu thì tảo bế môn.
Bất khả cửu lưu sài hổ loạn,
Nam phương thực hữu vị chiêu hồn.

 

Dịch nghĩa

Phía bắc của cung vua Sở đúng vào lúc hoàng hôn,
Phía tây thành Bạch Đế đã qua dấu mưa.
Nắng quái trên sông như lung lay vách đá,
Mây bay về lấp cả cây khiến không thấy xóm núi.
Tuổi già bệnh phổi chỉ biết nằm gối cao,
Nơi biên giới xa mờ vào lúc buồn nên đóng cửa sớm.
Không thể ở lâu mãi với bọn sài lang hổ báo làm loạn,
Nơi miền nam này thực có gọi hồn chưa.


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Bên cung vua Sở bóng chiều mờ
Ngoài lớp thành Ba sạch vết mưa
Sông, nắng quái soi, chao vách đá
Cây, mây về lấp, mất làng xư
Ải xa buồn, cửa thường gài sớm
Phổi yếu, nằm ho phải ngủ trưa
Ở mãi được đâu, hùm sói loạn
Trời nam hồn lạc gọi về chưa?


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đúng bắc cung Sở chiếu hoàng hôn
Ngay tây thành Bạch dấu mưa tuôn.
Nắng quái dòng sông, rung vách đá,
Mây đùn cây cối, lấp làng thôn.
Tuổi già, bệnh phổi, thường ôm gối,
Quan tái, khi buồn, cửa đóng luôn.
Chẳng thể ở lâu vì loạn lạc,
Phương nam liệu có được hoàn hồn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Bắc cung vua Sở lúc hoàng hôn,
Thành Tây Bạch Đế mưa còn thoáng bay.
Lung linh vách đá tưởng lay,
Mây về cây chặn quên ngày về thôn.
Già, bệnh phổi, chỉ còn nằm đợi,
Buồn biên cương đóng vội cửa nhà.
Sói hổ, khó ở lâu mà,
Phương Nam hồn lạc vẫn chưa gọi về.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chiều về phía bắc cung vua Sở
Tây Bạch thành còn để dấu mưa
Nắng trên vách đá đung đưa
Mây về phủ lấp cây che xóm rừng
Già yếu phổi cao nằm vì ốm
Biên ải xa buồn sớm cửa cài
Muốn xa cái loạn hổ sài
Phương nam hồn lạc chưa ai gọi về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời