18/04/2024 17:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phản chiếu (Sở vương cung bắc chính hoàng hôn)
返照(楚王宮北正黃昏)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2014 13:36

 

Nguyên tác

楚王宮北正黃昏,
白帝城西過雨痕。
返照入江翻石壁,
歸雲擁樹失山村。
衰年肺病唯高枕,
絕塞愁時早閉門。
不可久留豺虎亂,
南方實有未招魂。

Phiên âm

Sở vương cung bắc chính hoàng hôn,
Bạch Đế thành tây quá vũ ngân.
Phản chiếu nhập giang phiên thạch bích,
Quy vân ủng thụ thất sơn thôn.
Suy niên phế bệnh duy cao chẩm,
Tuyệt tái sầu thì tảo bế môn.
Bất khả cửu lưu sài hổ loạn,
Nam phương thực hữu vị chiêu hồn.

Dịch nghĩa

Phía bắc của cung vua Sở đúng vào lúc hoàng hôn,
Phía tây thành Bạch Đế đã qua dấu mưa.
Nắng quái trên sông như lung lay vách đá,
Mây bay về lấp cả cây khiến không thấy xóm núi.
Tuổi già bệnh phổi chỉ biết nằm gối cao,
Nơi biên giới xa mờ vào lúc buồn nên đóng cửa sớm.
Không thể ở lâu mãi với bọn sài lang hổ báo làm loạn,
Nơi miền nam này thực có gọi hồn chưa.

Bản dịch của Nhượng Tống

Bên cung vua Sở bóng chiều mờ
Ngoài lớp thành Ba sạch vết mưa
Sông, nắng quái soi, chao vách đá
Cây, mây về lấp, mất làng xư
Ải xa buồn, cửa thường gài sớm
Phổi yếu, nằm ho phải ngủ trưa
Ở mãi được đâu, hùm sói loạn
Trời nam hồn lạc gọi về chưa?
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phản chiếu (Sở vương cung bắc chính hoàng hôn)