15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/03/2014 21:44

發劉郎浦

掛帆早發劉郎浦,
疾風颯颯昏亭午。
舟中無日不沙塵,
岸上空村盡豺虎。
十日北風風未回,
客行歲晚晚相催。
白頭厭伴漁人宿,
黃帽青鞋歸去來。

 

Phát Lưu Lang phố

Quải phàm tảo phát Lưu Lang phố,
Tật phong táp táp hôn đình ngọ.
Chu trung vô nhật bất sa trần,
Ngạn thượng không thôn tận sài hổ.
Thập nhật bắc phong phong vị hồi,
Khách hành tuế vãn vãn tương thôi.
Bạch đầu yếm bạn ngư nhân túc,
Hoàng mạo thanh hài quy khứ lai.

 

Dịch nghĩa

Từ sáng sớm giăng buồm ra đi từ bãi Lưu Lang,
Gió chướng đùng đùng khiến trưa mà tưởng như chiều hôm.
Trong thuyền không ngày nào là không có bụi,
Trên bờ làng xóm vắng, đầy những sói hổ.
Mười ngày gió bắc, gió chẳng ngưng,
Người đi vào lúc cuối năm cứ bị thúc bách.
Đầu bạc đành làm bạn với dân chài xin ngủ nhờ,
Mũ vàng giày xanh thôi liệu mà về cho rồi.


(Năm 768)

Lời dẫn: “Phố tại Thạch Đầu huyện, Chiêu Liệt nạp Ngô nữ xứ” 浦在石首縣,昭烈納吳女處 (Bãi ở huyện Thạch Đầu, chỗ Chiêu Liệt - tức Lưu Bị - đón cô gái bên Ngô - em Tôn Quyền - về làm vợ).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Bến Lưu căng buồm sớm đi khỏi
Gió lật đùng đùng trưa hoá tối
Trong thuyền ngày nào cũng cát bụi
Trên bờ làng vắng đầy hùm sói
Mười ngày nổi gió, gió chưa ngơi
Khách đi năm muộn, muộn đi hoài
Bạc đầu ngủ cạnh phường chài lưới
Dép gai, mũ vải, thôi về thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sớm từ Lưu Lang cánh buồm sải,
Gió lốc ào ào trưa hoá tối.
Trong thuyền ngày nào cũng bụi mù,
Trên bờ xóm vắng đầy hổ sói.
Mười ngày gió bắc, gió không thôi,
Người đi cuối năm, cuối mãi hoài.
Đầu bạc ngủ nhờ dân chài lưới,
Mũ vải dép gai về cho rồi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Bến Lưu Lang căng buồm sáng tếch,
Trưa tối sầm gió giật đùng đùng.
Đầy thuyền bụi cát tứ tung,
Làng vắng bờ trống toàn hùm sói thôi.
Gió bấc mười ngày gió chẳng ngớt,
Khách đi năm muộn, muộn giục hoài.
Bạc đầu ngủ cạnh dân chài lưới,
Mũ vàng dép cỏ ta về thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bến Lưu Lang giăng buồm đi sớm
Trưa tối sầm gió chướng vù vù
Trong thuyền cát bụi bay mù
Hổ lang đầy khắp, trên bờ làng không
Mười ngày gió bấc chưa ngưng thổi
Người đi vào lúc cuối năm dài
Bạc đầu ngủ cạnh xóm chài
Mũ vàng giày biếc liệu bài về thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời