15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 27/01/2010 03:20

魏將軍歌

將軍昔著從事衫,
鐵馬馳突重兩銜。
披堅執銳略西極,
崑崙月窟東嶄巖。
君門羽林萬猛士,
惡若哮虎子所監。
五年起家列霜戟,
一日過海收風帆。
平生流輩徒蠢蠢,
長安少年氣欲盡。
魏侯骨聳精爽緊,
華岳峰尖見秋隼。
星躔寶校金盤陀,
夜騎天駟超天河。
欃槍熒惑不敢動,
翠蕤雲旓相蕩摩。
吾為子起歌都護,
酒闌插劍肝膽露。
鉤陳蒼蒼風玄武,
萬歲千秋奉明主,
臨江節士安足數。

 

Nguỵ tướng quân ca

Tướng quân tích trước tòng sự sam,
Thiết mã trì đột trọng lưỡng hàm.
Phi kiên chấp nhuệ lược Tây Cực,
Côn Lôn nguyệt quật đông tiệm nham.
Quân môn vũ lâm vạn mãnh sĩ,
Ác nhược hao hổ tử sở giam.
Ngũ niên khởi gia liệt sương kích,
Nhất nhật quá hải thâu phong phàm.
Bình sinh lưu bối đồ xuẩn xuẩn,
Trường An thiếu niên khí dục tận.
Nguỵ hầu cốt tủng tinh sảng khẩn,
Hoa nhạc phong tiêm kiến thu chuẩn.
Tinh triền bảo hiệu kim bàn đà,
Dạ kỵ thiên tứ siêu thiên hà.
Sàm thương huỳnh hoặc bất cảm động,
Thuý nhuy vân sao tương đãng ma.
Ngô vi tử khởi ca đô hộ,
Tửu lan tháp kiếm can đảm lộ.
Câu Trần thương thương phong Huyền Vũ,
Vạn tuế thiên thu phụng minh chủ,
Lâm giang tiết sĩ an túc số.

 

Dịch nghĩa

Trước kia ông tướng họ Nguỵ khoác áo một viên tòng sự,
Thế mà hai tay vùng vẫy ngựa sắt.
Với quyết tâm và sáng tạo ông chiếm được vùng tây cực,
Cột trời, hang trăng nơi phía đông sườn núi cao ngất.
Dưới trướng của ông đoàn quân tinh nhuệ có hàng vạn người,
Sao giống hổ gầm khi ông đi tới.
Năm năm nhà bắt đầu bầy kích,
Cuốn buồm vượt biển trong một ngày.
Bạn bè thuở trước đều sơ xác,
Bọn trẻ ở Trường An như cạn sức rồi.
Quan Nguỵ cứng xương thần lanh lẹ,
Chỏm Hoa Nhạc nhọn, mùa thu chim cắt bay.
Sao soi chuồng ngựa quý, yên vàng bóng,
Đêm cưỡi ngựa trời vượt Ngân Hà.
Sao chổi lé mắt ngơ ngác không dám động,
Cờ mây, quạt biếc thảnh thơi đi.
Tôi vì ông mà bắt đầu hát bài “Đô hộ”,
Rượu tàn tra kiếm lòng can đảm tỏ lộ.
Sao Câu Trần vàng uá, gió Huyền Vũ,
Ngàn vạn năm thờ phụng chủ hiền,
Tới sông những con người khí tiết sao cho đủ số.


(Năm 754)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Tướng quân trước khoác manh áo nhung
Ngựa sắt giàm đôi tay quất lồng
Mặc giầy, càm sắc, đánh Tây Cực
Hang Trăng nhìn lại xê về đông
Vũ lâm quân mạnh kể có vạn
Dữ như hùm xổng một mình trông
Ba năm giáo sương cửa cắm đặc
Một ngày bể gió buồm qua thông
Bạn bè thuở trước phường bơ biếng
Bọn trẻ đất Kinh đều chết điếng
Chàng Nguỵ nhanh nhẹn đã lừng tiếng
Đỉnh chót Hoa Sơn chim cắt liệng
Ngọc như sao dát, vàng sáng ngời
Ngựa trời đêm cưỡi vượt Sông Trời
Sao chổi, sao đuôi mắt nhúc nhích
Cờ mây quạt thuý ung dung chơi
Vì chàng ta hát giọng Đốc hộ
Rượu dở tuốt gươm gan ruột sổ
Câu Trần xanh lè! Huyền Vũ úa
Muôn năm chầu chực bên mình chúa
Hạng vũ phu thường đâu đáng đọ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tương quân sớm mặc áo quân nhân,
Ngựa sắt lồng lên, hai mép ràm.
Côn luân hang trăng, đông sườn núi,
Lấy miền tây mưu trí, quyết tâm.
Dưới trướng quân oai vạn kẻ mạnh,
Khi ông thanh tra, giống hổ gầm.
Năm năm nhà được treo kích quý,
Một ngày vượt biển thẳng cánh buồm.
Bạn bè thời trẻ cứ lẩn quẩn,
Bọn trẻ Trường An tính tẩn mẩn.
Ông Nguỵ nhạnh nhẹn, người tinh anh,
Đỉnh nhọn núi Hoa, chim cắt lượn.
Sao soi chuồng quý, yên ngựa vàng,
Đêm cưỡi ngựa trời, ngân hà sang.
Sao chổi chói mắt, không dám động,
Cờ biếc quạt mây cứ thênh thang.
Xin vì ông tôi ca "Đô hộ",
Cạn chén, tra gươm, lòng bày tỏ.
Câu Trần xanh lè, xua Huyền Vũ,
Vạn thuở ngàn năm hãy thờ chúa,
Lúc nguy danh sĩ sao đủ số.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tướng quân khi trước còn tòng sự
Được phẩm hàm trên ngựa lập công
Chiếm vùng Tây Cực oai hùng
Côn Lôn cao ngất, hang cùng xuất quân
Dưới trướng ông vũ lâm hàng vạn
Hiệu lệnh ban sang sảng cọp gầm
Năm năm luyện kích âm thầm
Một ngày vượt biển, thu buồm địch quân
Cùng trang lứa với ông khờ khạo
Trai Trường An dung mạo suy tàn
Nguỵ hầu cốt cách cao sang
Tựa như chim cắt rỡ ràng mùa thu
Ánh sao soi vào khu chuồng quý
Cưỡi ngựa trời vượt luỹ sông Ngân
Sâm Thương nhấp nháy tần ngần
Cờ mây, hoa biếc lẫn dần vào nhau
Tôi vì ông bắt đầu ca khúc
Tiệc rượu tàn là lúc tỏ bầy
Câu Trần, Huyền Vũ gió lay
Ngàn năm phụng sự chủ này mà thôi
Tới sông tiết sĩ đủ người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời