Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 16:09

遣興五首其二(昔者龐德公)

昔者龐德公,
未曾入州府。
襄陽耆舊間,
處士節獨苦。
豈無濟時策,
終竟畏羅罟。
林茂鳥有歸,
水深魚知聚。
舉家依鹿門,
劉表焉得取。

 

Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 2 (Tích giả Bàng Đức công)

Tích giả Bàng Đức công,
Vị tằng nhập châu phủ.
Tương Dương kỳ cựu gian,
Xử sĩ tiết độc khổ.
Khởi vô tế thì sách,
Chung cánh uý la cổ.
Lâm mậu điểu hữu quy,
Thuỷ thâm ngư tri tụ.
Cử gia y Lộc Môn,
Lưu Biểu yên đắc thủ.

 

Dịch nghĩa

Xưa ông Bàng Đức,
Lúc chưa bén bảng tới cửa quan.
Các người già lão cũ nơi Tương Dương,
Là những bậc xử sĩ giữ khí tiết, cam chịu cực.
Đâu có phải là họ không có ý kiến giúp đời,
Nhưng vì đều sợ cảnh sa vào mạng lưới.
Nơi rừng rậm có chim bay về,
Nơi nước sâu cá biết nhiều bạn.
Dựng nhà nơi Lộc Môn,
Lưu Biểu làm sao mà gọi tới được.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Xưa có Bàng Đức công,
Cửa phủ chưa hề tới.
Tương Dương chỗ quen xưa,
Đời xử sĩ gắng gỏi.
Há không cách giúp đời,
Mà sợ mắc võng lưới.
Rừng rậm chim mong về,
Nước sâu cá cùng lội.
Dựng nhà nơi Lộc Môn,
Lưu Biểu chẳng thể gọi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Nhớ ngày xưa có ông Bàng Đức,
Chân chưa hề tới trước phủ, châu.
Tương Dương bạn cũ thân nhau,
Giữ trọn khí tiết mặc dầu lẻ loi.
Kế cứu dân ở đời chẳng thiếu,
Sợ lưới vây đành kiếu, chối từ.
Rừng sâu chim hãy cố về,
Nước sâu cá lội dưới khe từng đàn.
Mang vợ con Lộc Môn cùng ẩn,
Lưu Biểu sao làm bận được ông?


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày xưa có ông tên Bàng Đức
Chưa từng khom lưng trước cửa quan
Người già ở quận Tương Dương
Đều là ẩn sĩ khổ mang một mình
Đâu có phải họ không kế sách
Mà hiềm vì sợ ách vào thân
Chim bay về núi an nhàn
Dưới sông cá lội từng đàn bên nhau
Lộc Môn nhà núi ẩn sâu
Làm sao Lưu Biểu được đâu người hiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Xưa có ông Bàng Đức
Chưa hề nhập quan trường
Người già cũ Tương Dương
Bậc xử sĩ chịu cực
Há không kế giúp đời
Chỉ sợ sa lưới tội
Về rừng rậm chim muôn
Nước sâu cá tụ hội
Cất nhà nơi Lộc Môn
Lưu Biểu sao mời gọi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chuyện xưa Bàng Đức tên ông,
Quan trường là chốn ông không mặn mà.
Tương Dương nơi cũ người già,
Những trang xử sĩ thiết tha ẩn người .
Phải đâu không ý giúp đời,
Nhưng vì đều sợ lại rơi lưới trời.
Chim bay rừng rậm về nơi,
Nước sâu nơi cá lội bơi bạn nhiều.
Lộc Môn nhà dựng cô liêu ,
Làm sao Lưu Biểu tới điều ông ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời