25/10/2021 21:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 2 (Tích giả Bàng Đức công)
遣興五首其二(昔者龐德公)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 16:09

 

Nguyên tác

昔者龐德公,
未曾入州府。
襄陽耆舊間,
處士節獨苦。
豈無濟時策,
終竟畏羅罟。
林茂鳥有歸,
水深魚知聚。
舉家依鹿門,
劉表焉得取。

Phiên âm

Tích giả Bàng Đức công[1],
Vị tằng nhập châu phủ.
Tương Dương kỳ cựu gian,
Xử sĩ tiết độc khổ.
Khởi vô tế thì sách,
Chung cánh uý la cổ.
Lâm mậu điểu hữu quy,
Thuỷ thâm ngư tri tụ.
Cử gia y Lộc Môn[2],
Lưu Biểu yên đắc thủ.

Dịch nghĩa

Xưa ông Bàng Đức,
Lúc chưa bén bảng tới cửa quan.
Các người già lão cũ nơi Tương Dương,
Là những bậc xử sĩ giữ khí tiết, cam chịu cực.
Đâu có phải là họ không có ý kiến giúp đời,
Nhưng vì đều sợ cảnh sa vào mạng lưới.
Nơi rừng rậm có chim bay về,
Nơi nước sâu cá biết nhiều bạn.
Dựng nhà nơi Lộc Môn,
Lưu Biểu làm sao mà gọi tới được.

Bản dịch của Phạm Doanh

Xưa có Bàng Đức công,
Cửa phủ chưa hề tới.
Tương Dương chỗ quen xưa,
Đời xử sĩ gắng gỏi.
Há không cách giúp đời,
Mà sợ mắc võng lưới.
Rừng rậm chim mong về,
Nước sâu cá cùng lội.
Dựng nhà nơi Lộc Môn,
Lưu Biểu chẳng thể gọi.
(Năm 759)

[1] Tự Sơn Dân 山民, người Tương Dương (nay là Tương Phàn, Hồ Bắc) cuối đời Đông Hán. Bạn với Gia Cát Lượng 諸葛亮, Từ Thứ 徐庶, Tư Mã Đức Tháo 司馬德操. Lưu Biểu 劉表 nhiều lần mới ra hợp tác, nhưng ông từ chối về ở ẩn ở núi Lộc Môn 鹿門, mang cả nhà vào rừng hái thuốc kiếm sống.
[2] Núi mà Bàng Đức công mang cả gia đình vào ở để tránh việc Lưu Biểu mời ra làm quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 2 (Tích giả Bàng Đức công)