25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 18:18

敬贈鄭諫議十韻

諫官非不達,
詩義早知名。
破的由來事,
先鋒孰敢爭。
思飄雲物外,
律中鬼神驚。
毫髮無遺恨,
波瀾獨老成。
野人甯得所,
天意薄浮生。
多病休儒服,
冥搜信客旌。
築居仙縹緲,
旅食歲崢嶸。
使者求顏闔,
諸公厭禰衡。
將期一諾重,
欻使寸心傾。
君見途窮哭,
宜憂阮步兵。

 

Kính tặng Trịnh gián nghị thập vận

Gián quan phi bất đạt,
Thi nghĩa tảo tri danh.
Phá đích do lai sự,
Tiên phong thục cảm tranh.
Tứ phiêu vân vật ngoại,
Luật trúng quỷ thần kinh.
Hào phát vô di hận,
Ba lan độc lão thành.
Dã nhân ninh đắc sở,
Thiên ý bạc phù sinh.
Đa bệnh hưu nho phục,
Minh sưu tín khách tinh.
Trúc cư tiên phiếu diểu,
Lữ thực tuế tranh vanh.
Sứ giả cầu Nhan Hạp,
Chư công yếm Nễ Hành.
Tương kỳ nhất nặc trọng,
Hốt sử thốn tâm khuynh.
Quân kiến đồ cùng khốc,
Nghi ưu Nguyễn bộ binh.

 

Dịch nghĩa

Giữ vai trò của quan can vua không phải là không đạt,
Ý nghĩa của thơ sớm được biết đến tên.
Tìm hiểu đến nguyên do của sự việc,
Đứng đầu ai dám tranh cãi cùng ông.
Ý tứ bay ra khỏi cõi tục luỵ của vạn vật,
Luật thơ đúng khiến quỉ thần cũng nể vì.
Không đề ý đến chi tiết vụn vặt,
Chỉ mình ông đạt đến toàn bích của văn chương.
Người quê mùa làm sao mà đạt đến được như thế,
Theo ý trời, coi thường cuộc sống trôi nổi này.
Vì lắm bệnh nên bỏ cái áo nhà nho,
Lòng cố tìm hiểu nên tin ở bề ngoài của khách.
Nhà ở giống như của vị tiên phiêu lãng,
Ăn nhờ nơi đất khách bao năm tháng lang thang.
Sứ giả tới tìm gặp Nhan Hạp,
Các ông lại ngán ngẩm Nễ Hành.
Một tiếng ừ rất quan trọng cho lần hẹn sau,
Nó khiến cho tấc lòng tôi vợi đi.
Anh thấy cảnh khóc lóc khi lỡ bước đường,
Hệt như nỗi lo của Nguyễn Tịch giữ chức bộ binh.


(Năm 752)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Gián quan đã đạt rồi,
Tài học tên sớm trỗi.
Nguồn gốc hiểu rạch ròi,
Mũi nhọn ai dám cãi.
Ý tung ngoài cõi người,
Đúng luật, quỷ thần hãi.
Chẳng giận chuyện nhỏ nhoi,
Văn chương ông sáng chói.
Ý trời coi nhẹ đời,
Kẻ quê sao có nổi.
Áo nho bỏ, bệnh nhiều
Tin khách cố theo dõi.
Ở nhà thoáng như tiên,
Ăn nhờ năm chới với.
Nhan Hạp sứ giả tìm,
Nễ Hành các ông đuổi.
Hẹn gặp cốt tiếng ừ,
Bỗng khiến lòng thoải mái.
Lo giống Nguyễn bộ binh.
Anh thấy khóc nghẽn lối.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quân Sơn

Làm quan can gián đạt
Thơ ý đã nên danh
Phá hết nguyên do cớ
Dẫn đầu ai dám tranh
Tứ mây bay khỏi vật
Đúng luật quỉ thần kinh
Chuyện vặt không truyền oán
Văn chương chỉ tuyệt thành
Người thường sao đến nổi
Thiên ý bạc đời xanh
Nhiều bệnh thôi Nho phục
Rõ tìm tin khách tình
Nhà tranh tiên phiêu lãng
Thực khách bao năm đành
Sứ giả tìm Nhan Hạp
Quan quân dìm Nễ Hành
Tiếng ừ lần hẹn tới
Bỗng khiến lòng ta nghênh
Ta thấy việc cùng khóc
Mối lo như Nguyễn binh

Quân Sơn
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Can vua không chẳng đạt
Thơ nghĩa sớm hay danh
Phá bỏ nguyên do việc
Đứng đầu ai dám giành
Ý bay ngoài vạn vật
Trúng luật quỉ thần kinh
Việc nhỏ không gây oán
Sóng xô riêng bác thành
Nhà quê sao được vậy
Sống nổi trời coi khinh
Nhiều bệnh áo nho bỏ
Khó tìm được khách tin
Nhà như tiên lãng đãng
Ở trọ mãi lênh đênh
Sứ giả tìm Nhan Hạp
Các ông dìm Nễ Hành
Một ừ quan trọng hẹn
Nó khiến tấc lòng vênh
Thấy bác đường cùng khóc
Thương cho Nguyễn bộ binh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời