15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/01/2009 22:04

狂歌行贈四兄

與兄行年校一歲,
賢者是兄愚者弟。
兄將富貴等浮雲,
弟切功名好權勢。
長安秋雨十日泥,
我曹鞴馬聽晨雞。
公卿朱門未開鎖,
我曹已到肩相齊。
吾兄睡穩方舒膝,
不襪不巾蹋曉日。
男啼女哭莫我知,
身上須繒腹中實。
今年思我來嘉州,
嘉州酒重花繞樓。
樓頭喫酒樓下臥,
長歌短詠還相酬。
四時八節還拘禮,
女拜弟妻男拜弟。
幅巾鞶帶不挂身,
頭脂足垢何曾洗。
吾兄吾兄巢許倫,
一生喜怒長任真。
日斜枕肘寢已熟,
啾啾唧唧為何人。

 

Cuồng ca hành tặng tứ huynh

Dữ huynh hành niên hiệu nhất tuế,
Hiền giả thị huynh ngu giả đệ.
Huynh tương phú quý đẳng phù vân,
Đệ thiết công danh hảo quyền thế.
Trường An thu vũ thập nhật nê,
Ngã tào bị mã thính thần kê.
Công khanh chu môn vị khai toả,
Ngã tào dĩ đáo kiên tương tề.
Ngô huynh thuỵ ổn phương thư tất,
Bất miệt bất cân tháp hiểu nhật.
Nam đề nữ khốc mạc ngã tri,
Thân thượng tu tăng phúc trung thực.
Kim niên tư ngã lai Gia Châu,
Gia Châu tửu trùng hoa nhiễu lâu.
Lâu đầu khiết tửu lâu hạ ngoạ,
Trường ca đoản vịnh hoàn tương thù.
Tứ thì bát tiết hoàn câu lễ,
Nữ bái đệ thê nam bái đệ.
Bức cân bàn đới bất quải thân,
Đầu chỉ túc cấu hà tằng tẩy.
Ngô huynh ngô huynh Sào, Hứa luân,
Nhất sinh hỉ nộ trường nhậm chân.
Nhật tà chẩm trửu tẩm dĩ thục,
Thu thu tức tức vị hà nhân.

 

Dịch nghĩa

Lấy tuổi mà so thì em kém anh một,
Về hiền thì đúng là anh, em đây chịu phần ngu.
Anh coi giàu sang phú quý như đám mây trôi,
Em tha thiết với công danh, ưa quyền thế.
Trường An trong mười ngày mưa liền khiến bùn lầy,
Bọn em nghe gà gáy sáng đã cưỡi ngựa còm ra đi.
Cửa nhà sang của các quan lớn chưa mở khoá,
Bọn em đã tới kề vai chờ.
Ông anh của em ngủ ngon, chân duỗi thẳng,
Không vớ không khăn sáng bước ra.
Trai khóc, gái mếu vì không biết tôi là ai,
Ngoài thân cần vải phủ, trong bụng cần cơm no căng.
Năm nay nghĩ đến em tới Gia Châu,
Rượu Gia Châu nặng, hoa quanh lầu.
Trên lầu nốc rượu, xuống dưới lầu nằm gục,
Ca ngắn ca dài lại chuốc cho nhau.
Bốn mùa, tám tiết đều giữ lễ,
Nữ chào vợ em, trai chào chồng.
Khăn trùm, dây nịt không vướng thân,
Tóc trơn, chân bẩn chưa từng rửa.
Ông anh, ông anh nhập bọn với Sào Phủ, Hứa Do,
Một đời mừng, giận không dao động đến lòng.
Xế chiều co tay làm gối ngủ đã nóng máy,
Khò khò, lẩm bẩm là ai vậy.


(Năm 765)

Bài này do thái thú Tô Châu là Bùi Dục 裴煜 thu góp được.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Em so với anh thua một tuổi,
Anh là người khôn, em là dại.
Em ưa quyền thế thích công danh,
Anh coi phú quý như mây nổi.
Mười ngày mưa thối đất Trường An,
Bọn tôi thắng ngựa gà gáy tan.
Cửa nhà quan to im ỉm đóng,
Bọn tôi đã chực dưới thềm son.
Anh tôi ngủ chán mới duỗi cẳng,
Không tất, không khăn dạo buổi sáng.
Trai kêu gái khóc biết gì đâu,
Thân miễn có che, bụng lửng lửng.
Năm nay nhớ tôi đến Gia Châu,
Gia Châu rượu ngọt hoa quanh lầu.
Trên lầu uống rượu, dưới lầu ngủ,
Vắn dài ngâm vịnh xướng hoà nhau.
Bốn mùa tám tiết lễ vẫn giữ,
Gái lạy thím dâu, trai lạy chú.
Khăn áo chi chi chẳng bận mình,
Đầu gàu chân cáu không hề rửa.
Anh tôi, anh tôi sánh Sào, Do,
Suốt đời chân thực tính trời cho.
Chưa tối gối tay là thẳng giấc,
Lầm rầm, lẩm bẩm vì ai mô?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Cùng thời, em kém anh một tuổi,
Anh lại người hiền, em người muội.
Anh xem phú quỳ tựa mây vần,
Quyền thế công danh em đeo đuổi.
Mười bữa mưa thu bùn Trường An,
Nài tôi thắng ngựa gà gáy ran.
Cửa đỏ công hầu chưa mở khóa,
Nài tôi tề tựu việc chu toàn.
Duỗi gối, anh tôi đánh thẳng giấc,
Sáng dạo không khăn cũng không tất,
Trai than gái khóc đố lay ai,
Bụng lửng thân che là được sất.
Năm nay nhớ tớ đến Gia Châu,
Gia Châu hoa rượu rợp bên lầu,
Lên lầu uống rượu xuống lầu ngủ,
Cùng hứng ca tràn vịnh mấy câu.
Bốn mùa tám tiết giữ lễ cũ,
Cháu gái lạy thím, trai lạy chú,
Khăn tấm đai thùng chẳng dính thân,
Đầu gàu chân cáu không tắm giũ.
Anh tôi, anh tôi sánh Hứa Sào,
Cả đời hỉ nộ tính từ bao,
Bóng tà tay gối là ngon giấc,
Hích hích hi hi bỡi kẻ nào !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

So tuổi, anh hơn em có một,
Anh sao giỏi, em thật là dốt.
Anh coi phú quý như mây trôi,
Ông danh, quyền thế, em mê mệt.
Trường An, mưa thu mười ngày bùn,
Bọn em ngựa còm, gà gáy dồn.
Cửa son quan lớn chưa mở khoá,
Bọn em đã tới kề ngay bên.
Ông anh ngủ ngon, duỗi thẳng cẳng,
Không vớ, không khăn, dẫm từ sáng.
Nam mếu, nữ khóc, lạ thấy em,
Thân cần vải phủ, bụng cần miếng.
Năm nay nghĩ em tới Gia Châu,
Gia Châu rượu đậm, hoa đầy lầu.
Trên lầu nốc rượu, xuống lầu gục,
Nghêu ngao dài, ngắn, lại chuốc nhau.
Bốn mùa tám tiết lễ vẫn giữ,
Trai đón em, gái thì chào vợ.
Tấm khăn, dây nịt không vướng thân,
Đầu gầu, chân ghét chẳng hề rửa.
Ông anh, ông anh, bạn Hứa, Sào,
Một đời chẳng để mừng, giận vào.
Chập tối khoanh cùi đã ngủ kỹ,
Ai đó phụt phụt với khào khào.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời