14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 30/01/2009 09:51

朱鳳行

君不見:
瀟湘之山衡山高,
山巔朱鳳聲嗷嗷。
側身長顧求其群,
翅垂口噤心甚勞。
下湣百鳥在羅網,
黃雀最小猶難逃。
願分竹實及螻蟻,
盡使鴟梟相怒號。

 

Chu phụng hành

Quân bất kiến:
Tiêu Tương chi sơn Hành sơn cao,
Sơn điên chu phụng thanh ngao ngao.
Trắc thân trường cố cầu kỳ quần,
Sí thuỳ khẩu cấm tâm thậm lao.
Hạ mẫn bách điểu tại la võng,
Hoàng tước tối tiểu do nan đào.
Nguyện phân trúc thực cập lâu nghĩ,
Tận sử si kiêu tương nộ hào.

 

Dịch nghĩa

Người thấy chăng:
Núi ở vùng Tiêu Tương có ngọn Hành Sơn cao,
Trên đỉnh có loài chim phượng đỏ tiếng kêu thảm não.
Nó nghiêng mình, nghển cổ ngóng bè bạn của nó,
Cánh dang ra và mỏ ngậm câm, lòng bứt rứt.
Nhìn xuống dưới thương trăm loài chim nhỏ trong vòng lưới bẫy,
Chim tước vàng nhỏ nhất kia khó mà thoát khỏi được.
Xin chia thức ăn là trái trúc cho đến cả loài sâu kiến,
Và làm cho loài cú mèo hết nạt nộ.


Bài này được làm năm 769 ở Đàm Châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Ngươi chẳng thấy:
Dãy núi Tiêu Tương, núi Hoành cao,
Đầu núi, phượng đỏ tiếng lao xao.
Nghiêng mình nhìn mỏi tìm bạn bầu,
Miệng câm cánh rũ lòng nao nao.
Dủ thương trăm chim bị lưới rập,
Bé như sẻ vàng thoát được nào.
Nguyện chia trái trúc cho bầy kiến,
Mặc cho cú vọ cùng giận gào.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn Học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Người chẳng thấy!
Tiêu Tương cao chỉ Hoành Sơn thôi.
Đầu non phụng đỏ gáy ôi ôi,
Nghiêng mình dài cổ tìm bạn đời,
Gục xuống miệng câm tim rã rời.
Thương xót trăm loài chim sa lưới,
Sẻ vàng bé tẹo cũng khó chui,
Nguyện chia quả trúc cho đàn kiến,
Mặc cho cú ác giận gắc lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Người thấy chăng:
Vùng Tiêu Tương có núi Hành cao,
Trên đỉnh, phượng đỏ thảm thiết kêu.
Nghển cổ, nghiêng mình ngóng bạn bầu.
Cánh rã, mỏ trề lòng nao nao.
Dưới thương trăm chim mắc lưới bẫy,
Tước vàng nhỏ bé khó thoát đâu.
Xin chia trái trúc cùng bầy kiến,
Nguyện diệt cú vọ hết thét gào.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông thấy chăng: Vùng Tiêu Tương núi
Trên Hành sơn kêu tủi phượng hoàng
Nghiêng mình dướn cổ than van
Ngóng trông đồng loại, bẽ bàng lòng đau
Nhìn xuống dưới thương nhau mắc lưới
Chim sẻ vàng nhỏ xíu khó ra
Nguyện chia trái trúc bạn ta
Sử loài cú vọ đang la lối càn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời