15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2014 17:09

鄭瓘協律

廣文遺韻留樗散,
雞犬圖書共一船。
自說江湖不歸事,
阻風中酒過年年。

 

Trịnh Quán hiệp luật

Quảng văn di vận lưu tán,
Kê khuyển đồ thư cộng nhất thuyền.
Tự thuyết giang hồ bất quy sự,
Trở phong trung tửu quá niên niên.

 

Dịch nghĩa

Biết đủ văn thơ hoạ nhưng chẳng lưu lại được gì giá trị,
Đưa lên thuyền chứa đủ gà, chó, tranh, sách.
Tự nói không làm quan để đi giang hồ tiêu dao,
Gặp toàn gió chướng, say rượu, li bì năm này qua năm khác.


Trịnh Quán thân thế không rõ. Hiệp luật tức hiệp luật lang, một chức quan hàm bát phẩm, chuyên coi về điều hoà âm nhạc trong cung.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biết đủ thứ, lưu truyền chẳng có
Đưa lên thuyền gà, chó, sách, tranh
Thích sông hồ, chán nghề quan
Gặp toàn gió chướng, say nằm liên miên

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Trịnh Quán hiệp luật

+++++++++++

Trịnh Quán 鄭瓘 là cháu của Trịnh Kiền 郑虔 .
Trịnh Quán tự Huỳnh Chi 萤之 , là bạn của Đỗ Mục .
Trịnh Kiền, ông của Trịnh Quán, xuất thân trâm anh môn đệ , thuộc Trịnh thị gia tộc ở Huỳnh Dương ,
thi thư hoạ đều giỏi , được Đường Huyền Tông khen là tam tuyệt , thụ chức bác sĩ
làm  việc ở Quảng Văn Quán 广文馆 , là phủ cao nhất trong Quốc Tử Giám  国子监 , nên
được gọi là Trịnh Quảng Văn 郑广文 .
Những bài thơ của Trịnh Quán có khi chú ở dưới là Quảng Văn tôn tử 广文孙子 .
Trịnh Kiền làm thơ hay nhưng Trịnh Quán thì không bằng ông của mình nên Đỗ Mục
mới ghẹo rằng Quảng Văn di vận lại cho cháu chỉ là sư tán ( đồ không đắc dụng ) ,
Trịnh Kiền nhờ tài thơ văn mà được quan chức lớn , nhiều người trọng vọng ,
còn Trịnh Quán thì cũng tài thơ văn mà không đắc dụng , lại có chí quy ẩn
không ham quan trường nên bất cần , say sưa cho qua ngày tháng ,  
văn chương thi hoạ và gà chó trộn chung trên một thuyền .......
Giống như Nguyễn Vĩ :
Xáo lộn văn chương với chả cá .

++++++++

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Văn thơ biết hoạ chẳng lưu truyền,
Gà, chó, sách, tranh đưa đến thuyền.
Quan thích giang hồ đây với đó,
Gặp toàn gió chướng rượu liên miên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Văn rộng thơ lưu chẳng đáng xem
Chó gà tranh sách chất đầy thuyền
Giang hồ tự nói chẳng về nữa
Gió cản rượu say năm lại năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời