23/04/2024 12:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trịnh Quán hiệp luật
鄭瓘協律

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2014 17:09

 

Nguyên tác

廣文遺韻留樗散,
雞犬圖書共一船。
自說江湖不歸事,
阻風中酒過年年。

Phiên âm

Quảng văn[1] di vận lưu xư[2] tán,
Kê khuyển[3] đồ thư cộng nhất thuyền.
Tự thuyết giang hồ bất quy sự,
Trở phong trung tửu quá niên niên.

Dịch nghĩa

Biết đủ văn thơ hoạ nhưng chẳng lưu lại được gì giá trị,
Đưa lên thuyền chứa đủ gà, chó, tranh, sách.
Tự nói không làm quan để đi giang hồ tiêu dao,
Gặp toàn gió chướng, say rượu, li bì năm này qua năm khác.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biết đủ thứ, lưu truyền chẳng có
Đưa lên thuyền gà, chó, sách, tranh
Thích sông hồ, chán nghề quan
Gặp toàn gió chướng, say nằm liên miên
Trịnh Quán thân thế không rõ. Hiệp luật tức hiệp luật lang, một chức quan hàm bát phẩm, chuyên coi về điều hoà âm nhạc trong cung.

[1] Biết làm văn, làm thơ và vẽ.
[2] Cây xư, gỗ không dùng làm gì được, coi như cây vô dụng.
[3] Gà và chó. Tích xưa, có người tu tiên đắc đạo, bay lên trời, còn mang theo cả gà và chó. Họ Trịnh mang theo gà và chó lên thuyền, ngụ ý cũng có ngày thành tiên, sẽ đem chúng theo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Trịnh Quán hiệp luật