Ta mến yêu người trao nhạc thơ
Lỡ tình nương khói bóng hương mờ
Hà dâng mắt lặng lòng vương mộng
Thuỷ tận mi chùng dạ vướng mơ
Hoa nở đêm chờ ngày nắng hắt
Phím rung đàn đợi tiếng ngân lờ
Tha, cầm, gõ nhịp tròn ân nghĩa
Tà chếch trăng ghềnh trăm mối tơ

Đọc ngược:
Tơ mối trăm ghềnh trăng chếch tà
Nghĩa ân tròn nhịp gõ, cầm, tha
Lờ ngân tiếng đợi đàn rung phím
Hắt nắng ngày chờ đêm nở hoa
Mơ vướng dạ chùng mi tận thuỷ
Mộng vương lòng lặng mắt dâng hà
Mờ hương bóng khói nương tình lỡ
Thơ nhạc trao người yêu mến ta


05/02/2007