Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 10/06/2006 12:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đông Tà vào 10/06/2006 12:06

Truyền rằng Tổ Quốc Việt Nam ta
Từ thuở Hùng Vương sáng lập cà
Loạn lạc chiến tranh không muốn chạy
Sa cơ thất thế chẳng mong tha
Giặc đông xâm lấn thêm lo đuổi
Quân ít nhún nhường chịu quát la
Nhẫn nhịn chờ thời không để lỡ
Vùng lên một lượt tướng, dân pha

Vùng lên một lượt tướng, dân pha
Dáo mác thô sơ chí sáng loà
Tin dữ ào ào như gió bão
Quân thù lủi lủi tựa rùa ba
Hiên ngang đương thế vang danh tới
Hùng dũng về trời rạng rỡ xa
Tổ Quốc ghi công gìn giữ đất
Việt Nam hát khúc khải hoàn ca


23/03/2006